W górę


  • Aktualności
 Zapraszamy wszystkich
 do dzielenia się z nami
 informacjami na flagowe  tematy. Napisz do nas...

 · Wyślij zdjęcie
 · Opublikuj artykuł
 · Weź udział w konkursie
 · Zagłosuj w sondzie
 · Działaj - Nie bądź BIERNY!

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe


Flagi samorządowe
Flagi samorządowe


List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2517Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Artykuł

Flaga albo Bandera Polski - Honorem i zaszczytem

dr Władysław Serwatowski

Prezydent Bronisław Komorowski wraz z Małżonką
wziął udział w obchodach Dnia Flagi na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
Fot. Wojciech Grzedzinski/KPRP2 maja 2013, w dniu Flagi Polski Prezydent Bronisław Komorowski swoim postanowieniem wręczył pierwszy raz Flagę Polski i polską banderę. Te zaszczytne znaki weszły do historii i skarbca jednostek wojskowych, szkół, instytucji i organizacji pozarządowych, dla legendarnych żeglarzy i organizacji polonijnych. Uroczystość na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego oglądano bezpośrednio z Krakowskiego Przedmieścia. Szczegóły transmitowano również na telebimie w centrum Warszawy. Kilka tysięcy osób słuchało zwięzłych życiorysów i zasług osobistości, które uhonorowano flagą Polski. Zaszczytu Jej posiadania dostąpiły publicznie osoby cywilne i wojskowe, instytucje prywatne i publiczne, organizacje krajowe i zagraniczne. Flaga Polski wręczana przez Prezydenta RP poszerzyła naszą wiedzę o osiągnięciach osób kreatywnych, odważnych, samodzielnych i wytrwałych. Poznaliśmy wybitnych Polaków i osoby dla Polski zasłużone. Flaga Polski i Bandera Polski dla żeglarzy wręczona przez Prezydenta RP jest zaszczytnym symbolem. Do każdej wręczonej flagi albo bandery dołączony był certyfikat z podpisem Prezydenta RP.

Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża im. gen bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego w Słupsku. Flagę odebrał Dowódca Brygady – płk dypl. Sławomir KOWALSKI. Brygada w składzie 12 Dyw, przeznaczona jest do obrony wybrzeża. Pełniła służbę w Syrii, Libanie, Kosowie oraz składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku oraz w Afganistanie. Od 2007 roku jest w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie. Brygada odpowiada za sformowanie tego kontyngentu a od sierpnia 2012 roku wystawia kolejne zmiany PKW.

Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie, flagę odebrał Dowódca Pułku – płk dypl. Sławomir OWCZAREK. Żołnierze pułku służyli w: Syrii, Libanie, Czadzie oraz w składzie komponentów kolejnych zmian misji w Iraku i Afganistanie. Zajęli w 2012 r. czołowe miejsca w Finale Centralnego Konkursu o tytuł „Mistrz Ognia Artyleryjskiego Wojska Polskiego”. Dywizjon artylerii samobieżnej Pułku wyróżniono tytułem honorowym „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych”.

Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie - dla którego flagę odebrał Dowódca Skrzydła – gen. bryg. pil Marian JELENIEWSKI - przeznaczone jest do organizacji i nadzoru szkolenia lotniczego na korzyść W Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. W pięciu latach służby statki powietrzne Skrzydła zrealizowały bezpiecznie 52 tys. godzin nalotu, podczas których wyszkolono ponad 800 podchorążych i oddano ok. 2500 skoków.

Jednostka Wojskowa AGAT w Gliwicach, dla której flagę odebrał Dowódca Jednostki – płk Sławomir BERDYCHOWSKI - jest lekką jednostką szturmową o charakterze powietrznodesantowym, przeznaczoną do wsparcia bojowego, operacji prowadzonych przez Wojska Specjalne. AGAT może uczestniczyć w operacjach przeciwterrorystycznych, przeciwpartyzanckich i ochrony krytycznej infrastruktury państwa. W ramach reagowania kryzysowego przeznaczona jest do udzielania wsparcia Policji.

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. Flagę odebrał Rektor-Komendant – gen. dyw. dr hab. Bogusław PACEK. AON jest publiczną uczelnią akademicką, utworzoną w 1990 r. Prowadzi studia I, II i III stopnia Jest jedyną krajową uczelnią wojskową przygotowującą, w ramach studiów podyplomowych, wyższą kadrę dowódczo-sztabową. Prowadzi Kursy Obronne dla administracji państwowej, terytorialnej i parlamentarzystów. Strategicznym celem Akademii jest prowadzenie badań naukowych szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa państwa i obronności.

Komenda Portu Wojennego w Gdyni - flagę odebrał Komendant Portu – kmdr Andrzej ŁYSAKOWSKI. Komenda Portu Wojennego w Gdyni jest najstarszą i największą jednostką logistyczną Marynarki Wojennej. Zabezpiecza i zaopatruje okręty stacjonujące w Porcie Wojennym w Gdyni i jednostki wojskowe bazujące w garnizonach Gdynia i Gdańsk. Żołnierze jednostki uczestniczą w misjach poza granicami kraju godnie reprezentując Siły Zbrojne RP.

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy - flagę odebrał Komendant Oddziału – płk Paweł CIESZYŃSKI. Jednostce podlegają: placówki w Poznaniu, Grudziądzu, Inowrocławiu, Powidzu i Toruniu. Obszar odpowiedzialności Oddziału, zabezpieczany pod względem prewencyjnym i dochodzeniowo-śledczym, obejmuje województwa kujawsko-pomorskie i wielkopolskie. Znajdują się tam jednostki i instytucje wojskowe o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa i jednostki międzynarodowe NATO.

Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy - flagę odebrał Szef Rejonu – płk Roman WINIARSKI. Zadaniem Regionu jest zapewnienie wszystkim jednostkom i instytucjom wojskowym dyslokowanym w obszarze odpowiedzialności jawnej i niejawnej łączności kierowania i współdziałania Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny w systemie stacjonarnym we współdziałaniu z operatorami telekomunikacyjnymi. Organizacja i funkcjonowanie wojskowej poczty polowej, sojuszniczych systemów teleinformatycznych, łączność radiową dla sieci alarmowania i reagowania kryzysowego i na potrzeby PKW Afganistan.

Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej w Helenowie - flagę odebrał Komendant Ośrodka – płk Jerzy MALEWSKI. Jednostka na zlecenia MON realizuje zadania związane z przygotowaniem i obsługą logistyczną wizyt zagranicznych gości szczebla ministerialnego. Jest organizatorem konferencji, odpraw, narad i sympozjów. Położony jest w kompleksie Pałacowym Helenów z 1755. - kiedyś własności Michała Kazimierza Ogińskiego” – generała lejtnanta, hetmana wielkiego litewskiego, wojewody wileńskiego, kompozytora, pisarza, poety i dramaturga.

Pierwszy Batalion dowodzenia i zabezpieczenia Ziemi Świeckiej w Bydgoszczy flagę odebrał Dowódca Batalionu – ppłk dypl. Dariusz MACIOCHA. Jednostka zabezpiecza warunki socjalno — bytowe, medyczne oraz obsługę uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Realizuje zadania, w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych w Libanie, Kosowie, Iraku i Afganistanie. Istotnym jest obecność żołnierzy w Siłach Odpowiedzi NATO i Grupie Bojowej Unii Europejskiej. Batalion zakończył obecnie proces formowania I zmiany misji szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali.

7.pułk transportowy Królewskiego Korpusu Logistycznego Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii - Jako symbol braterstwa i wspólnych tradycji orężnych flagę odebrali Kapitanowie Thomas Rossiter i John Bagley. Do 1987 pułk posiadał kompanię, sformowaną z polskich żołnierzy, którzy po II wojnie św. osiedlili się w Niemczech. Byli bardzo cenionymi wojskowymi, dlatego po rozwiązaniu "polskiej" kompanii Brytyjczycy postanowili pielęgnować polskie tradycje. Brama wjazdowa jest biało-czerwona z orłem widocznym z ulicy, biało-czerwone jest biuro przepustek, messa oficerska i gabinety pełne są polskich symboli. Corocznie obchodzone są Dni Polskie, w czasie, których wznosi się także toast za polskiego Prezydenta.Flagami wyróżniono szkoły, instytucje i organizacje pozarządowe

Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu – flagę odebrali Agata i Kamil Popławski III klasa Liceum reprezentuje szkołę w zawodach sportowych (taniec towarzyski). Z okazji ubiegłorocznego Dnia Niepodległości szkoła wykonała największą w Polsce kokardę - popularny kotylion - o średnicy 5m i 10 m długości.. 9.XI społeczność gimnazjalna ubrana w barwy narodowe przeszła ulicami Lubania, skandując hasło: „11 listopada – każdy Polak w dumę wpada” Kotylion ten prezentowano 2 maja w Warszawie.

I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach – flagę odebrała Paulina Wasiluk – z kl III liceum, Mistrzyni Europy 2012 w konkursie zarządzania firmą Virtual Business Challenge. I Liceum Ogólnokształcące jest najstarszą szkołą ponadgimnazjalną w Łosicach. Uczniowie tej szkoły odnoszą światowe sukcesy. Zostali zwycięzcami europejskiego projektu edukacyjnego, z udziałem 725 zespołów z Europy, w tym 166 z Polski; zajęli trzecie miejsce w finale konkursu w Stanach Zjednoczonych, gdzie startowało 1000 zespołów z całego świata. – promowali Polskę przysparzając chwały społeczności. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności pod opieką pedagoga - profesora Jarosława Miłka.

Gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie – flagę odebrał Robert Bombosz – uczeń klasy III. Gimnazjum powstało 1.9. 1999 r na bazie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie. Budynek Gimnazjum nr 1 wybudowano w 1911 dla potrzeb szkoły niemieckiej. W tym budynku mieściła się pierwsza polska szkoła powszechna w wolnym Działdowie. Takie dziedzictwo zobowiązuje.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Cieciułowie – flagę odebrała Paulina Rosak, uczennica kl. VI. W 1939, we wrześniu nauczyciele - mężczyźni byli powołani do wojska polskiego, w tym Tadeusz Jędrasik i Józef Ratajek. Obaj zginęli w Katyniu. Po wojnie z przedwojennego grona nauczycielskiego wrócił do szkoły tylko Kazimierz Dominas, Naukę rozpoczęto 26.21945. Dzieci szkolnych było 295. W 2010 roku społeczność Szkoły przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Katyń - ocalić od zapomnienia" i wystąpiła o zgodę na posadzenie Dębów Pamięci: nauczycieli Józefa Ratajka i Tadeusza Jędrasika.

Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach – Flagę odebrał Marek Lebok, Przew. Sam. Uczniowskiego. Gimnazjum to szkoła bezpieczna, przyjazna uczniowi, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego, daje poczucie przynależności do małej i dużej ojczyzny. Ideą jest krzewienie postaw patriotyzmu, zaszczepianie miłości do własnego regionu i dumy z jego osiągnięć, pielęgnowanie tradycji narodowych.

Zespół Szkół w Prudniku – Flagę odebrała Agata Grzegorzewicz – Przewodnicząca Samorządu, która kontynuuje tradycję zapoczątkowaną w związku z Narodowym Świętem Niepodległości. 17.4. nauczyciele z dziećmi i rodzicami przygotowali kotyliony biało-czerwone chorągiewki. Wykonano ich ponad 300 sztuk. Chorągiewki są elementem dekoracji klas, a w czasie dni majowych świąt przyozdabiają również domy i mieszkania uczniów.

Trzeci Program Polskiego Radia – Flagę odebrała dyrektor programu Magdalena Jethon. Radiowa Trójka prowadzi kampanie „Wybory dla wszystkich” i „Orzeł może”. W których ukazuje postawy radosnego patriotyzmu, rodzinnego obchodzenia Świat Narodowych, przełamywania stereotypów, budowania wiary i optymizmu Polaków we własne siły i możliwości. Eksponuje sylwetki wybitnych Polaków i dumę z osiągnięć Polski.

Z korporacja akademickiej WELECJA, zał. w 1883 – flagę odebrał prezes Władysław Jóźwicki. Z dewizy, która brzmi „wspólnymi siłami, każdemu co mu się należy” Wywodzi się zasada dozgonnej przyjaźni, tolerancji i szacunku dla wszystkich poglądów i punktów widzenia. Welecja jest polską korporacją akademicką, by być jej członkiem trzeba być Polakiem. Nie jest to rozpatrywane z etnicznego punktu widzenia. Polskość jest rozumiana, jako przynależność do wspólnoty wartości i tradycji, które konstytuują tożsamość narodową.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – flagę odebrała Jolanta Góreczna; dyrektor WCDN od jedenastu lat organizuje w Dniu Święta 11 listopada – obchody urodzin Polski, czego zwieńczeniem jest radosna Parada Niepodległości (ważne , aby podkreślić radość) z udziałem uczniów wrocławskich szkól, mieszkańców Wrocławia i władz samorządowych, a także konkursy, gry i zabawy. Warsztaty: Moja mała Ojczyzna. Edukacja regionalna dla najmłodszych.

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich – flagę odebrał Jan Emeryk. Rościszewski. To jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Powstały ok. 1050 roku jest on zakonem świeckim. Zakon Maltański pozostaje wierny swym zasadom, ujętym w haśle, obrona Wiary i służba ubogim i cierpiącym. Zasady te spełniają się poprzez ochotniczą pracę Dam i Kawalerów w niesieniu pomocy humanitarnej, w działalności medycznej i społecznej. Obecnie, Zakon prowadzi działalność w 120 krajach.

Stowarzyszenie Wiosna – projekt Szlachetna Paczka – flagę odebrał Łukasz Miszon. Inicjatywa, która od 2001 roku rozpala i buduje nastroje społeczne tysięcy Polaków, w okresie przedświątecznym, odpowiada na apel niosąc pomoc rodzinom najbardziej potrzebującym. Założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była skuteczna, konkretna i sensowna. Najważniejsze w szlachetnej paczce jest spotkanie z prawdziwie potrzebującą osobą. Rodzinom, którym udało się w szlachetnej paczce pomóc jest z roku na rok więcej. ks. Jacek Stryczek - prezes Stowarzyszenia Wiosna.Bandery od Prezydenta RP dla legendarnych żeglarzy i polskich żaglowców

Agnieszka i Włodzimierz Bilińscy – s/y „Safran” to małżeństwo, które spędza życie na włóczędze po świecie. Są żeglarzami s równocześnie wybitnymi fotografikami, autorami książek, albumów i przewodników. Przedstawiają i przybliżają Polskę podczas swoich wypraw i w swoich książkach, największe osiągnięcie opłynięcie zatoki Botnickiej

Kpt. Zbigniew Gutkowski - jest laureatem nagrody Rejs Roku 2011 za znakomity start i zajęcie II miejsca w etapowych regatach wokółziemskich samotnych żeglarzy Velux 5 Oceans na jachcie „Operon Racing” – pierwszy Polak, który wziął w nich udział

Kpt. Janusz Charkiewicz - s/y „Zew Morza” – oficer w słynnym wokółziemskim rejsie „Zewu Morza” (II nagroda Rejs Roku 1974), wieloletni kapitan, uczestnik regat Tall Ships, organizator rejsu śladami „Witezia II” na jachcie „Stary”, zasłużony działacz żeglarski

Kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz - s/y „Mazurek” pierwsza kobieta, która opłynęła Ziemię, laureatka nagrody Rejs Roku 1978; za ten wyczyn jest uznawana za jedną z „ikon” polskiego żeglarstwa

Kpt. Tomasz Cichocki - s/y „Polska Miedź” samotny żeglarz opłynął Ziemię – zdobywca Srebrnego Sekstantu – Rejs Roku 2012

Kpt. Wojciech Jacobson s/y „Dal” – był uczestnikiem historycznych rejsów; wokółziemski rejs na „Marii”; uczestnik wyprawy „Sprowadzenie jachtu „Dal” do Polski”, laureat nagrody Rejs Roku 1985 za rejs z Le Havre przez Kanał Panamski do Vancouverna s/y „Vagabond” oraz tej samej nagrody w 1988 (wraz z kpt. Janusz Kurbielem i kpt. Ludomirem Mączką) za pierwsze pokonanie arktycznego Przejścia Północno-Zachodniego z zachodu na wschód na s/y „Vagabond”

Kpt. Bolesław K. Kowalski s/y „Śmiały” - Kapitan „Daru Opola” i pierwszego polskiego rejsu na Morze Czarne); także pierwsze polskie opłynięcie Ameryki Płd.; uznawany za jedną z „ikon” polskiego żeglarstwa.

Kpt. Maciej Krzeptowski s/y „Dar Szczecina” - kapitan w czasie wokółziemskiego rejsu na „Marii”, uczestnik historycznego rejsu „Daru Szczecina” – Regaty Bermudzkie – uznawany za jedną z „ikon” polskiego żeglarstwa.

Kpt. Aleksander Kaszowski, kpt. Hubert Latoś s/y „Euros” - trzecie polskie opłynięcie Hornu, drugie na jachcie, cztery dni po Krzysztofie Baranowskim na „Polonezie” – rejs, o dużym rozgłosie na całym świecie, również z powodu wyjątkowo dramatycznych warunków pogodowych.

Kpt. Wacław Liskiewicz s/y „Swarożyc” był kapitanem pierwszej polskiej wyprawy na Spitsbergen, konstruktor jachtowy m.in.”Marii”, Mazurka”, Copernicusa” i wielu innych - jedna z „ikon” polskiego żeglarstwa.

Kpt. Jan Ludwig s/y „Zawisza Czarny” – był kapitanem „Zawiszy Czarnego” w wokółziemskim rejsie harcerskim, laureatem nagrody Rejs Roku 1990 za to osiągnięcie – uznawany za „ikonę” polskiego żeglarstwa.

Roman Roczeń akcja „Zobaczyć Morze” - niedowidzący żeglarz i szantymen, współtwórca idei rejsów dla osób niewidomych i niedowidzących „Zobaczyć Morze”, aktywny ich propagator i uczestnik, szeroko znany w środowisku żeglarskim.

Kpt. Kuba Strzyczkowski s/y „Delphia Trójka” pokonał samotne przejście Atlantyku; wielki, znany i lubiany dziennikarz radiowy propagator żeglarstwa i godnego stylu życia.

Kpt. Edward Zając s/y „Holly” – odbył najdłuższy samotny rejs po Bałtyku na maleńkim jachcie kilowym, bez wsparcia sponsorów i mediów.

Kpt. Janusz Zbierajewski – wieloletni kapitan m. in. „Zawiszy Czarnego”, „Pogorii”, „Kapitana Borchardta”, prowadzący wszystkie rejsy akcji „Zobaczyć Morze”, kilkakrotny laureat nagród, wyróżnień i nagród specjalnych w „Rejsie Roku”, laureat nagrody im. Leszka Wiktorowicza 2012 – jedna z ikon polskiego żeglarstwa.

STS „Fryderyk Chopin” – polski żaglowiec, stalowy bryg. Na jego pokładzie działa „Niebieska szkoła” z programem edukacji morskiej młodzieży skierowany do uczniów szkół średnich. Banderę odebrał kpt. Tomasz Ostrowski laureat drugiej edycji Nagrody im. kapitana Leszka Wiktorowicza, zwycięstwo w ubiegłorocznych regatach Tall Ships Races. Dowodził w nich żaglowcem „Fryderyk Chopin”.

STS „Dar Pomorza” – trzymasztowy żaglowiec szkolny (fregata) zakupiony przez społeczeństwo Pomorza w 1929 dla Szkoły Morskiej w Gdyni. Obecnie jest to statek-muzeum, oddział Centralnego Muzeum Morskiego. Banderę odebrał kpt. Jan Sokołowski (kapitan żeglugi wielkiej, obecny Kapitan Statku-Muzeum „Dar Pomorza”).

STS „Dar Młodzieży” – trzymasztowy polski żaglowiec szkolny (fregata) typu B-95, następca Lwowa i Daru Pomorza. Banderę odebrał kpt. Krzysztof Kocyba (kapitan „Daru Młodzieży”).

STS „Pogoria” – polski żaglowiec, stalowa, trójmasztowa barkentyna zbudowana w 1980 r. w Stoczni Gdańskiej. Wystarczy wspomnieć Bractwo Żelaznej Szekli czy Latający Holender czy dzisiejszą Szkołę pod Żaglami. Banderę odebrał Wojciech Przybyszewski (uczestnik pierwszego rejsu „Pogorii” „Szlakami starych kultur” 1983-84, przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego „Szkoły pod Żaglami”.

Szkoła pod żaglami” – Banderę odebrał w imieniu Zarządu Fundacji "Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego" Zbigniew Bosek – autor zdjęć i jeden z nauczycieli „Szkoły pod żaglami”.Flagi wręczone przez Prezydenta RP organizacjom polonijnym.

Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego „LS-Kaszuby” w Szwecji - Ks. Hm. Paweł Drążyk - Komendant NHHP „LS-Kaszuby”. Hufiec istnieje od 1986, początkowo jako hufiec męski „Kaszuby”. W 1989 stał się jednostką samodzielną, a od 1991 działa jako Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego na terenie tzw. dużego Sztokholmu; Organizacja liczy ok. 150 osób i jest koedukacyjna. Są w niej dwie drużyny harcerskie, męska i żeńska oraz koedukacyjna gromada zuchowa. Drużyny harcerskie skupiają młodzież w wieku 11-17 lat. W organizacji działa obecnie 13 instruktorów.

Biuro Organizacji Polskich w Berlinie - Aleksander Zając - dyrektor Biura, które działa od lipca 2012 spełniając rolę łącznika pomiędzy Polonią a urzędami i organami państwowymi Polski i Niemiec; koordynuje aktywność organizacji polonijnych w Niemczech; uzgadnia wspólne stanowisko Polonii w wybranych zagadnieniach; monitoruje sytuację polonijnych organizacji i Polaków w Niemczech; jest punktem informacyjnym, szczególnie odnośnie prowadzenia i realizacji projektów kulturalnych, porad z zakresu zakładania organizacji i związanych z tym porad prawnych;

Kongres Polonii Kanadyjskiej - Jan Cytowski - wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Głównym zadaniem Kongresu jest reprezentacja społeczności polonijnej wobec władz Kanady koordynowanie działalności organizacji członkowskich oraz prowadzenie akcji polityczno-społecznych dla polskiej grupy etnicznej w Kanadzie. W okresie stanu wojennego w Polsce, Kongres był głównym organizatorem pomocy dla Polski i organizował lobby polityczne na rzecz Polski.

Związek Polaków na Łotwie - Ryszard Stankiewicz - Prezes Związku Polaków na Łotwie. Związek powstał 14.1.1990 na Zjeździe Polaków z Łotwy z przekształcenia Towarzystwa Kultury Polskiej istniejącego od 1988. Określił się, jako prawny spadkobierca polskich organizacji działających na Łotwie, przede wszystkim Związku Polaków w Łotwie (1922–1934; 1939–1940) Celem działania jest ochrona tożsamości Polaków na Łotwie, pielęgnowanie języka polskiego i dziedzictwa kulturowego związanego z polskością na Łotwie.

Centralna Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL – flagę odebrał Sandro Zimny Vitonski - Prezes Oddziału BRASPOL w Sao Mateus do Sul. Jej celem działania jest jednoczenie Polaków rozsianych po terytorium Brazylii; powołana do życia 27.1.1990 w Kurytybie. Działalnością obejmuje ponad 330 brazylijskich powiatów. Podstawą działania są zasoby polskiej kultury, z racji pochodzenia, dziedzictwo stworzone na ziemi brazylijskiej przez pokolenia polskich kolonizatorów.

Hufiec „Wołyń” w Równem - Flagę odebrał Komendant Hufca „Wołyń” Hm. Aleksander Radica. Pierwsza zbiórka powojennej drużyny hufca odbyła się w 1998 w Kostopolu. Funkcję drużynowej w 6-cio osobowej jednostce objęła Irena Kotwicka. Obecnie Hufiec to: 2 Rówieńska męska Drużyna Harcerzy „Galaktyka”;18 Zdołbunowska Drużyna Harcerzy „Skała”; 29 Zdołbunowska Drużyna Harcerek „Horyzont” ; 1 Rówieńska Drużyna Harcerek „Gwiazdozbiory”; 1 Zdołbunowska Zuchowa Gromada „Leśni przyjaciele”; zastęp wędrowniczy i Koło Przyjaciół Harcerzy.

Centrum Polskiej Społeczności „Biblary (bibery)” w Dublinie – flagę odebrał Robert Nowak – Prezes Centrum. Polish Community Centre utwoorzono w Dublinie w lutym 2007. Ośrodek ma biuro porad prawnych i socjalnych i polską bibliotekę z czytelnią. Mówią o sobie - nasza wizja to: "Polska społeczność w Irlandii mająca niezahamowany dostęp do polskiej literatury, prasy, życia kulturalnego, a przez korzystanie z poradnictwa świadoma swoich praw i obowiązków jako Europejczyków i mieszkańców Irlandii. Integrująca się z naszymi gospodarzami i wnosząca bogactwo polskiej kultury, do życia społecznego Irlandii."

Dom Kultury Polskiej w Wilnie – flagę odebrał Artur Ludkowski - Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Dom Kultury Polskiej w Wilnie rozpoczął swą działalność W lutym 2001. Do priorytetów w działalności DKP należy promowanie polskiej literatury i sztuki wród mieszkańców Wileńszczyzny oraz wspieranie lokalnego ruchu artystycznego i innej działalności kulturalnej. Ważnym zadaniem tej instytucji jest również kultywowanie lokalnych tradycji, folkloru, ocalenie od zapomnienia wszystkich wartości, które od wielu pokoleń kształtowały tożsamość narodową Polaków na Wileńszczyźnie.

Dom Polski w Żytomierzu – flagę odebrała Irena Perszko, dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu. Placówka działa od lipca 1999. Kilka razy w tygodniu odbywają się lekcje języka polskiego. W każdy drugi czwartek miesiąca pełniony jest dyżur konsularny i załatwiane są formalności związane przyznawaniem Karty Polaka. Z sal Domu Polskiego korzystają organizacje społeczne, wśród nich Związek Polaków Żytomierszczyzny i Poleskie Sokoły. Dom posiada bibliotekę, gdzie można wypożyczać polskie książki. Jest też kilka miejsc noclegowych.

Dom Polski w Petersburgu – flagę odebrała Tatiana Rakus, dyrektor Domu Polskiego w Petersburgu Dom działa od maja 2007; swoją siedzibę mają tutaj petersburskie organizacje polonijne. Są pomieszczenia do prowadzenia zajęć szkolnych, biblioteka i salka konferencyjna. Znajdzie się również redakcja Gazety Petersburskiej, wydawanej przez lokalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Polonia. Dom promuje polską kulturę, język, literaturę, wspiera lok. Dział art. organizuje kursy językowe, uroczystości patriotyczno-religijne. Osób polskiego pochodzenia w Petersburgu oficjalnie ocenia się na 8,5 tys.

Forum – Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii – flagę odebrała Teresa Kopeć Prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii. Forum powstało na przeł. 1990/91. Celem działania Forum jest wewnętrzna integracja polskiej Diaspory w Austrii. Forum podtrzymuje związki Polaków mieszkających w Austrii z Rzeczpospolitą; dąży do utrzymania wysokiego poziomu świadomości narodowej, poczucia moralnych zobowiązań wobec Polski, pielęgnowania języka i kultury ojczystej, rozwijania dobrych stosunków między obydwoma krajami i narodami.

Kongres Polaków w Republice Czeskiej – flagę odebrał Józef Szymeczek, prezes. Kongres Polaków RC powołano w marcu 1990. W jego skład tworzy 28 mniejszych organizacji i stowarzyszeń. Kongres wydaje prasę „Głos Ludu” i pomaga w publikowaniu książek w języku polskim. Kongres koordynuje działalność organizacji obywateli czeskich narodowości polskiej i reprezentuje społeczność polską w stosunku do organów państwowych, samorządowych oraz mediów. Działalność organizacji obejmuje pełne spektrum życia społecznego, kulturalnego i branżowego Polaków żyjących w RC.


PS. Proporcje czyli stosunek czoła flagi do części swobodnej 5:8 jest wzorowo zachowany w banderze i fladze wręczanej przez Prezydenta RP. Wręczone żeglarzom bandery mają wymiary 60cm x 96 cm a flagi biało-czerwone mają wymiar 90cm x 144cm. Każda z Flag i Bander ma 5 cm skraj czoła płata, albo rękaw przez który przechodzi drzewce, drążek albo lina.

Wręczone przez Prezydenta RP flagi nie mają specjalnych wszywek, jednak do każdej flagi dołączony był certyfikat. Firma, która przygotowywała flagi to: KW firma produkcyjno-handlowa Krystyna Wiatr, ul. Puławska 433, 02-801 WarszawaOpracował dr Władysław Serwatowski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego na podstawie informacji z Biura Prasowego Prezydenta RP.


Autor: dr Władysław Serwatowski
Data: 2013-05-08
Kategoria: Publikacje