W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2529Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Strony internetowe związane z symbolami


Dzień Flagi
Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
Jak doszło do ustanowienia Dnia Flagi?
http://www.dzienflagi.org
Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
Początki polskiej weksylologii sięgają lat 60-tych XX w. W 1966 r. Andrzej Bebłowski powołał Komisję Weksylologiczną przy pracowniczym kole PTTK na Uniwersytecie Warszawskim. Polskie Towarzystwo Weksylologiczne zostało oficjalnie założone w 1992 r., a dwa lata później zostało oficjalnie zarejestrowane. W 1995 r. PTW zostało członkiem Międzynarodowej Federacji Towarzystw Weksylologicznych - FIAV.
Biało-czerwoną flagę towarzystwa prezentowaną w lewym górnym rogu strony zaprojektował już w 1975 r. pierwszy prezes PTW Andrzej Bebłowski we współpracy z dr Ottfriedem Neubeckerem - czołowym niemieckim weksylologiem i heraldykiem. Jest ona połączeniem polskich barw narodowych i litery W (weksylologia). http://www.weksylologia.pl
Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny
Założony w 1997 r. w Warszawie i przeniesiony w 2007 r. do Górek Wielkich Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny (IHW) zajmuje się głównie:
- projektowaniem herbów, flag, pieczęci i insygniów jednostek samorządowych,
- zbieraniem, archiwizowaniem i krytyczną analizą danych dotyczących herbów, flag i innych symboli jednostek samorządowych,
- konsultacjami dotyczącymi wzorów oraz użycia obecnych i historycznych herbów i weksyliów państwowych, ziemskich, wojskowych, samorządowych i innych. http://instytutheraldyczny.pl
Projekt Orli Dom
Projekt Orli Dom” powstał z inicjatywy znakomitego grafika i projektanta znaków (znaków firmowych, logos’ów, a także i herbów) Andrzeja Ludwika Włoszczyńskiego na podstawie wieloletnich obserwacji i analiz używania godła państwowego Rzeczypospolitej Polskiej zarówno przez administrację państwowa jak i przez organizacje pozarządowe i społeczne, a także i ogólnie przez polskie społeczeństwo. http://www.orlidom.pl

Artykuł - Projekt „Orli Dom” - Redesign godła Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof J. Guzek
Towarzystwo Kościuszkowskie
Misją Towarzystwa Kościuszkowskiego jest podejmowanie działań służących utrwalaniu tradycji kościuszkowskich, promocji Połańca, jego historii i tradycji.

Stowarzyszenie realizuje te cele poprzez:
1. Organizację imprez kościuszkowskich.
2. Gromadzenie środków na rzecz upamiętnienia i zagospodarowania miejsc pamięci związanych z osobą Tadeusza Kościuszki.
3. Rozwijanie działalności muzealnej i wystawienniczej.
4. Popieranie badań naukowych dotyczących epoki i tradycji kościuszkowskich i publikacji ich wyników.
5. Wspieranie działań popularyzatorskich
6. Inspirowanie działalności pamiątkarskiej, kolekcjonerskiej i bibliofilskiej.
7. Współpracę z innymi miejscowościami i ośrodkami kościuszkowskimi w kraju i zagranicą.
8. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw oświatowych i dobroczynnych.
http://www.kosciuszko.polaniec.pl
Fundacja Zygmunta Starego
Fundacja im. Zygmunta Starego specjalne staranie pragnie wykazać w upowszechnianiu postaw i pracy na rzecz polskiej edukacji i kultury, kładąc szczególny nacisk na dziedzictwo historii narodu obejmujące całą głębię naszych ponad tysiącletnich dziejów. Celem starań Fundacji jest jednocześnie kształtowanie pragmatycznych, rzeczowych i praktycznych postaw obywatelskich bez odwoływała się do programów i ideologii partii politycznych. Kształtowanie postaw realizmu politycznego i społecznego prowadzących do uzyskiwania konkretnych, wartościowych dla Polaków efektów.
http://fundacjazygmuntastarego.pl