W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2529Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Flagi samorządowe / wojewódzkie

Flagi samorządowe ustanowione na podstawie Ustawy z 29 grudnia 1998r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U.RP nr 162, poz 1126 z 30 grudnia 1998), powinny być zaprojektowane, wykonane i eksponowane: „... zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.” (Art.5.2.).

Podstawowym wymogiem weksylologicznym jest wykonanie i eksponowanie flag w sposób zapewniający czytelność barw i znaków graficznych na flagach.

Znane, zwykłe flagi zdeformowane przez grawitację i oplątane na drzewcu – stając się nieczytelne – tracą swe walory estetyczne oraz symboliczne wartości, dla których były ustanowione, i dla których są eksponowane.

Wzory flag samorządowych mają prawnie określony kształt prostokąta i prawnie określone kolory oraz znaki graficzne.

DOBRA FLAGA, utrzymując prostokątny kształt i czytelność flag w każdych warunkach, zapewnia ich zgodność z ustawami.


Wojewódzkie (14)
Wojewódzkie miasta (13)
Miasta (56)
Powiaty (1)
Gminy (5)
Okolicznościowe (2)


Flaga województwa dolnośląskiego

Flaga województwa dolnośląskiego

Flaga woj. kujawsko-pomorskiego

Flaga woj. kujawsko-pomorskiego

Flaga województwa łódzkiego

Flaga województwa łódzkiego

Flaga województwa mazowieckiego

Flaga województwa mazowieckiego

Flaga województwa małopolskiego

Flaga województwa małopolskiego

Flaga województwa opolskiego

Flaga województwa opolskiego

Flaga województwa podkarpackiego

Flaga województwa podkarpackiego

Flaga województwa podlaskiego

Flaga województwa podlaskiego

Flaga województwa pomorskiego

Flaga województwa pomorskiego

Flaga województwa śląskiego

Flaga województwa śląskiego

Flaga województwa świętokrzyskiego

Flaga województwa świętokrzyskiego

Flaga woj. warmińsko-mazurskiego

Flaga woj. warmińsko-mazurskiego

Flaga woj. wielkopolskiego

Flaga woj. wielkopolskiego

Flaga woj. zachodniopomorskiego

Flaga woj. zachodniopomorskiego