W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2521Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Artykuł

Chorągiew Rzeczypospolitej na Pałac Prezydencki

Leszek Rodziewicz

Weź udział w obywatelskiej akcji: CHORĄGIEW RZECZYPOSPOLITEJ NA PAŁAC PREZYDENCKI

W dniu 22 grudnia 2015 roku była 25 rocznica sprowadzenia do Polski oryginału Chorągwi Rzeczypospolitej symbolu naszego państwa o prawie 800-letniej tradycji. Został on przywieziony z Londynu przez ostatniego Prezydenta RP na Obczyźnie Ryszarda Kaczorowskiego i wręczony uroczyście Lechowi Wałęsie.

Ryszard Kaczorowski i Lech alesa

Niestety ta rocznica jak i poprzednie przeszła bez żadnego echa w mediach.

Nikt nie zwrócił uwagi na fakt, że ten symbol Majestatu Rzeczypospolitej miast dumnie powiewać nad Pałacem Prezydenckim, jako eksponat muzealny pałęta się po różnych miejscach. Czy zatem nie powinno być hańbą naszych elit politycznych i intelektualnych, że do chwili obecnej, przez 25 lat nikt nie podjął się przywrócenia do życia publicznego tego symbolu, nie podjął inicjatywy ustawodawczej.

Moje apele w tej sprawie kierowane do parlamentarzystów jak i do kolejnych Prezydentów RP pozostawały bez odpowiedzi. Natrafiały na mur milczenia.

Ta batalia o przywrócenie do życia publicznego Chorągwi Rzeczypospolitej trwa już 14 lat.

Drugi Zjazd Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów w 2002 roku z mojej inspiracji podjął uchwałę w tej sprawie. Opracowany przeze mnie projekt zmian w ustawie o naszych symbolach narodowych uwzględniający przywrócenie Chorągwi Rzeczypospolitej, niestety nie znalazł się w projekcie Platformy Obywatelskiej.

Podając poniżej przykłady chorągwi prezydenckich innych państw pytam:

dlaczego my Polacy nie jesteśmy godni aby nad Pałacem Prezydenckim powiewał ten symbol Majestatu Rzeczpospolitej o 800 letniej tradycji ?


Chorągiew Prezydenta Rosji
Chorągiew Prezydenta Rosji
Chorągiew Prezydenta Czech
Chorągiew Prezydenta Czech
Chorągiew Prezydenta Litwy
Chorągiew Prezydenta Litwy
Chorągiew Prezydenta Węgier
Chorągiew Prezydenta Węgier
Chorągiew Prezydenta Niemiec
Chorągiew Prezydenta Niemiec
Chorągiew Prezydenta Włoch
Chorągiew Prezydenta Włoch
Chorągiew Prezydenta Słowacji
Chorągiew Prezydenta Słowacji
Chorągiew Prezydenta Ukrainy
Chorągiew Prezydenta Ukrainy

CHORĄGIEW RZECZYPOSPOLITEJ

Od zarania państwa polskiego Orzeł Biały na czerwonym tle był symbolem polskich królów. Zawarcie w 1385 roku unii w Krewie pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim znalazło swoje odbicie w herbie nowego państwa.

Była nim czerwona czterodzielna tarcza herbowa na której przemiennie znajdował się Orzeł Biały i biała Litewska Pogoń. Ten herb pod koniec XVI wieku pojawia się na chorągwi królewskiej-Chorągwi Rzeczypospolitej symbolizującej dwie części wspólnego państwa.

Najbardziej okazała była Chorągiew Rzeczypospolitej z czasów panowania Zygmunta III Wazy.

Chorągiew Rzeczypospolitej z czasów panowania Zygmunta III Wazy

Na trzech poziomych pasach czerwono- biało-czerwonym zakończonych jaskółczym ogonem prezentowany był dumnie herb Rzeczypospolitej wzbogacony środkowym czterodzielnym herbem Królestwa Szwecji i sercowym „snopkiem” osobistym herbem króla Zygmunta III Wazy.

Odradzająca się po latach niewoli Rzeczypospolite jako jeden z trzech głównych symboli Państwa i Narodu ustanawia w dniu 1 sierpnia 1919 roku Chorągiew Rzeczypospolitej przysługującą, już nie królowi a Naczelnikowi Państwa.

Ponieważ Rzeczypospolitej Obojga Narodów już nie było powrócono do karmazynowej chorągwi z Orłem Białym czyli do Chorągwi Królestwa Polskiego o wym. 5:8

Orzeł Biały

Chociaż przysługiwała ona tylko Naczelnikowi Państwa, używano jej także w szczególnie doniosłych uroczystościach takich jak zaślubiny z morzem, uroczystościach przy grobie Nieznanego Żołnierza, a także w uroczystym pogrzebie Józefa Piłsudskiego.

Od 1926 roku stale powiewała nad Zamkiem Królewskim w Warszawie gdzie rezydował Prezydent RP.

W dniu 27 grudnia 1927 roku rozporządzeniem Prezydenta RP zmieniono wzór Białego Orła wg projektu Zygmunta Kamińskiego oraz przyjęto nowy wzór Chorągwi Rzeczypospolitej o wym. 5:6

Chorągiew Rzeczypospolitej

Na karmazynową płachtę wprowadzono dwie obwódki. Wewnętrzną w postaci wężyka generalskiego symbolizującego zwierzchność Prezydenta RP nad siłami zbrojnymi i drugą w postaci prostej taśmy jako symbol zwierzchnictwa nad cywilami.

We wrześniu 1939 roku dwa egzemplarze Chorągwi Rzeczypospolitej zabrał na emigrację Prezydent Ignacy Mościcki. Jedna z nich przechowywana jest w Instytucie im Gen Władysława Sikorskiego w Londynie, drugą zaś 25 lat temu przekazał uroczyście Lechowi Wałęsie akcentując tym aktem ciągłość polskiej państwowości.

Od kilkunastu lat poszukuję odpowiedzi na pytanie: dlaczego z uporem godnym lepszej sprawy forsuje się stosowanie Proporca Prezydenta RP- znaku wojskowego wywodzącego się ze znaków marynarki wojennej zamiast Chorągwi Rzeczypospolitej- symbolu o kilkusetletniej tradycji.

Powstała absurdalna sytuacja, w której ten prawdziwy symbol jest eksponatem muzealnym przechowywanym w przedpokoju Pałac u Prezydenckiego-Wielkiej Sieni , a wprowadzony aktem prawnym o stosunkowo nikłej randze Proporzec Prezydenta RP stosowany okolicznościowo nie ma nawet prawa powiewać nad Pałacem Prezydenckim.

Ten forsowany absurd, przybrał wręcz karykaturalny charakter, kiedy podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja w 2007 roku Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wbrew prawu uhonorowano Proporcem Prezydenta RP w asyście ułanów na koniach.

Wprowadzony w 1996 roku Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Proporzec Prezydenta RP, jest wiernym odwzorowaniem Chorągwi Rzeczypospolitej ale nią niestety nie jest.

Jest on zaliczony do znaków Marynarki Wojennej. Do 2009 roku nie miał prawa być stosowany nie tylko na Pałacu Prezydenckim ale nawet na lądzie.

Dopiero nowe Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z 2009 roku dopuszcza stosowanie Proporca Prezydenta RP na lądzie ale jeszcze nie na Pałacu Prezydenckim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie ma prawa nawet do bardziej dostojnej flagi państwowej, z herbem Rzeczypospolitej.


Przedstawiona historia Chorągwi Rzeczypospolitej, jej znaczenie jak i zaniechania w przywróceniu jej do życia publicznego zmuszają nas do działania.

Podjąłem ostatnią próbę zainteresowania tym skandalem parlamentarzystów obecnej kadencji. Skierowałem w tej sprawie petycję do Senatu z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

Jeżeli będzie ona ponownie oddalona to:

czego nie zrobili kolejni prezydenci RP poczynając od Lecha Wałęsy i partie polityczne kolejnych kadencji

zrobimy sami


Udział w tej obywatelskiej akcji powinien być sprawą honoru tych Polaków, którzy mają jeszcze w pamięci słowa Jana Pawła II

„Nie zapomnijcie o dziedzictwie, któremu na imię Polska”


Jest to akcja obojętna politycznie mająca łączyć wszystkich Polaków.

Mam nadzieję, że po zwycięskim zakończeniu akcji dane mi będzie podnieść Chorągiew Rzeczypospolitej na maszt Pałacu Prezydenckiego.

Leszek Rodziewicz
Honorowy Prezes
Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów

Wyspa Wolin Łuskowo 26.02.2016 r.


Autor: Leszek Rodziewicz
Data: 2016-08-02
Kategoria: Publikacje