W górę


  • Aktualności
 Zapraszamy wszystkich
 do dzielenia się z nami
 informacjami na flagowe  tematy. Napisz do nas...

 · Wyślij zdjęcie
 · Opublikuj artykuł
 · Weź udział w konkursie
 · Zagłosuj w sondzie
 · Działaj - Nie bądź BIERNY!

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe


Flagi samorządowe
Flagi samorządowe


List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2517Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Artykuł

Dobra Flaga w Cieszynie 2016

Krzysztof J. Guzek

Dobra Flaga znów w Cieszynie

III EUROPEJSKA KONFERENCJA HERALDYCZNO–WEKSYLOLOGICZNA CIESZYN–OPAVA 2016

W początkach września 2016 r. odbyła się kolejna, już III Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna CIESZYN 2016, zorganizowana przez kol. Alfreda Znamierowskiego, twórcę i dyrektora Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego. Do przeprowadzenia konferencji pomieszczeń użyczył gościnnie Uniwersytet Śląski w Cieszynie.

Na tymże naukowym spotkaniu heraldyków i weksylologów uczestniczyło niewielkie lecz znakomite grono referentów (lista uczestników i wykaz referatów – w Aneksie), nieco mniejsze niż w poprzednich Konferencjach Cieszyńskich, Niestety, mimo wcześniejszego zgłoszenia do uczestnictwa z niewiadomych powodów nie dotarła do Cieszyna ekipa referentów z Warszawy, co spowodowało zakłócenia w programie konferencji.


Ogólny widok Sali obrad z flagami państwowymi uczestników konferencji. Na pierwszym planie po lewej – flaga Polskiego Tow. Weksylologicznego w formule Dobrej Flagi.
[foto Petr Exner]

Obrady zainaugurował kol. Zbiniew Kordula. członka Polskiego Tow. Weksylologicznego i twórcy patriotycznego Programu "Dobra Flaga" [dalej: "PDF"]. Było to już jego drugie wystąpienie na cieszyńskich konferencjach, stąd tytuł niniejszej publikacji: "Dobra Flaga znów w Cieszynie".

W referacie kol. Zbigniewa Korduli zostały przedstawione podstawowe założenia tego programu uwzględniające przede wszystkim zasady poprawnej ekspozycji weksyłiów flagowych – zgodnie z fundamentalnym założeniem twórcy "PDF", iż Flaga to wizualny znak czytany z daleka - a mianowicie:
= flaga powinna być dobrze widoczna, a informacja na fladze powinna być zapisana prosto i zrozumiale;
= flaga powinna być rozprostowana i "żywa" – bowiem w praktyce płachta flagi oplątuje się wokół drzewca tworząc nierozpoznawalny trójkąt tkaniny

Mamy rozliczne przykłady takiej ekspozycji nieczytelnych flag, np.:


"Świetnie" oplątane flagi Uniwersytetu JP II w Krakowie.
[foto KJG]

Bywa i tak, że płachtę flagi … przywiązuje się – cui bono ? - sznurkiem !


Hotel Royal w Krakowie – flaga przywiązana do drzewca sznurkiem !
[foto KJG]

I kolejny przykład dokładnie oplątanych flag – bulwersujący, bo na siedzibie jednej z instytucji państwowych ! Hadko pisać tu komentarz...


Wyjątkowo niechlujna ekspozycja biało-czerwonych flag Rzeczypospolitej na siedzibie instytucji państwowej.

W swoim referacie kol. Zbigniew Kordula m.in. zwrócił uwagę iż: "Problem oplątywania się flagi od wiatru i deformacji od grawitacji pozostawał nierozwiązany, aż do dziś. Popularne na rynku amerykańskim rozwiązanie NeverFurl w postaci obrotowych pierścieni na drzewcu, do których mocuje się flagę, tylko w niewielkim stopniu zmniejsza oplątywanie się. Ponadto, NeverFurl nie rozwiązuje problemu bezwładnego zwisania i deformacji flagi, gdy nie wieje odpowiedni wiatr".

W celu rozwiązania problemu poprawnej ekspozycji flag w ramach realizacji "Programu Dobra Flaga" został stworzony unikalny, opatentowany Zestaw "Dobra Flaga" obejmujący ukryty w drzewcu obrotowy mechanizm oraz płachtę flagi z wprowadzonym w jej górny lik pręt nie pozwalający na owijanie się flagi wokół drzewca. Tak więc "Zestaw Dobra Flaga" umożliwia łatwy obrót flagi wokół drzewca i utrzymuje jej prostokątny kształt w każdych warunkach pogodowych oraz w pomieszczeniach zamkniętych.


Zwykła flaga – oplątana wokół drzewca (po prawej) i "Dobra Flaga" prezentująca płachtę flagi w sposób w pełni czytelny, w pełnej krasie flagi (po lewej)

Dodajmy, iż Zestaw DOBRA FLAGA eliminuje całkowicie oplątywanie się flagi i deformację od grawitacji, dzięki temu grafika i kolory są zawsze dobrze widoczne. W przypadku silnego, zmiennego wiatru flaga samoczynnie ustawia się wzdłuż strumienia powietrza, co chroni ją przed oplątywaniem się i niszczeniem. Stale rozprostowana flaga reaguje nawet na najmniejsze ruchy powietrza, dzięki temu jest stale „żywa”.

Zauważmy ponadto, że wzorce flag państwowych mają kształt prostokąta – zaś DOBRA FLAGA utrzymując prostokątny kształt flag w każdych warunkach, zapewnia ich zgodność ze wzorcami.

Istotne jest, że mechanizm zapewniający te korzyści jest całkowicie ukryty we wnętrzu drzewca i tkaninie, dzięki temu flaga zachowuje klasyczny naturalny wygląd – tzw. czysty wygląd (clean look) – widać tylko to, co jest najważniejsze, czyli falującą flagę z zapisaną na niej informacją. „Czysty wygląd” jest szczególnie ważny dla flag, których wzór jest określony prawnie np. dla flag państwowych.

Jak podkreślił Z. Kodula: "Wzorce flag państwowych mają kształt prostokąta – DOBRA FLAGA utrzymując prostokątny kształt flag w każdych warunkach, zapewnia ich zgodność ze wzorcami"..

W trakcie referatu kol. Zbigniewa Korduli prezentowane były flagi Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego w dwóch postaciach: flagi "zwykłej" (smętnie zwisającej z drzewca) i wykonanej w formule "Dobrej Flagi", z doskonale czytelnym jej wzorem.


Prezentacja dwóch wariantów flag Polskiego Tow. Weksylologicznego przez Irenę Nowak, siostrę Zbigniewa Korduli ; po prawej – w formule Dobrej Flagi.

Na zakończenie referatu kol. Zbigniew Kordula przygotował niespodziankę dla zagranicznych gości - wykonał dla nich 8 flag państwowych, które poszczególnym uczestnikom wręczała p. Irena Nowak.


Flaga państwowa Rumunii wykonana w formule Dobrej Flagi wręczana przez Irenę Nowak zagranicznemu uczestnikowi konferencji.
[foto Petr Exner]

Jak wspomniano wyżej nieoczekiwana absencja referentów z Warszawy spowodowała istotne zakłócenia programie konferencji. Jednakże mimo tej niespodziewanej sytuacji konferencja przebiegała spokojnie i w bardzo sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze, co niewątpliwie było zasługą kol. Alfreda Znamierowskiego, organizatora i Prezydenta III Europejskiej Konferencji Heraldyczno-Weksylologicznej CIESZYN 2016.

Trakcie obrad wygłoszono szereg bardzo interesujących referatów, zarówno przez gości zagranicznych, jak też i przez polskich uczestników. Z kronikarskiego obowiązku trzeba wymienić ciekawe referaty z zakresu tematyki weksylologicznej wygłoszone przez Krzysztofa Jasieńskiego "Niezrealizowane projekty sztandarów Ludowego Wojska Polskiego", Włodzimierza Chorązki "Weksylia krajów Lewantu w I i II dekadzie XI wieku" i referat niżej podpisanego "Sztandary i flagi ochotniczych straży pożarnych".

Krzysztof J. Guzek w trakcie wygłaszania referatu o strażackich weksyliach oraz eksponowana podczas referatu flaga strażackiej korporacji – Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Referat omawiający strażackie sztandary i flagi został uznany za jedno z najciekawszych wystąpień kongresowych i nie bez powodu – był on świetnie udokumentowany, zaś ponadto problematyka strażackiej symboliki była w tym momencie po raz pierwszy w Polsce prezentowana publicznie ( niżej podpisany zajmuje się tą tematyką od blisko 30 lat we współpracy z Zarządem Głównym Związku OSP RP).

Niżej podpisany wygłosił także drugi, lecz z zakresu heraldyki, referat pt. "Herb Dublina i jego modyfikacje na przestrzeni 400 lat". Wygłoszenie dwóch referatów przez jednego z uczestników konferencji było niespotykane w dotychczasowych konferencjach cieszyńskich, lecz – jak to wydarzenie komentowali niektórzy uczestnicy cieszyńskiego spotkania – fakt wypełnił i uratował program konferencji.


Herb Wielki Dublina z dewizą "Posłuszeństwo obywateli uszczęśliwia miasto".
Mozaika podłogowa w dawnym ratuszu Dublina.

[foto KJG]

Bardzo interesującym elementem konferencji cieszyńskiej był zorganizowany przez kol. Alfreda Znamierowskiego wyjazd do Archiwum Ziemskiego w Opawie (Czechy), gdzie jego dyrektor Karl Mueller przygotował niezwykle ciekawą ekspozycję prezentującą zasoby tegoż archiwum i w referacie omówił prezentowane obiekty.

Stare księgi herbowe prezentowane na wystawie w Archiwum Ziemskim w Opawie.

Rzecz oczywista, iż w archiwalnej ekspozycji znalazły swoje miejsce także i czeskie wekslia:

Wzory czeskich sztandarów - z czasów k.u.k. Austro-Węgier i okesu niepodległej Czechosłowacji.

Wobec braku referentów z Warszawy w ostatnim dniu obrad na wniosek niżej podpisanego został zastępczo zorganizowany meeting wkesylologów, który prowadził kol. Alfred Znamierowski jako gospodarz konferencji. Podczas tego spotkania szeroko i dość szczegółowo omówiono problemy Polskiego Tow. Weksylologicznego, zarówno organizacyjne jak i personalne, przy czym wprowadzenie do tematyki spotkania przedstawił kol. Andrzej Bebłowski, Prezes Towarzystw. Podczas długiej dyskusji rozpatrzono szereg zgłaszanych postulatów i podjęto decyzje dotyczące kierunków dalszej działalności Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego. Zorganizowany w ostatnim dniu konferencji meeting polskich weksylologów przebiegł w koleżeńskiej i konstruktywnej atmosferze i praktycznie wytyczył kierunki dalszej działalności Towarzystwa.

Obrady zakończyło się wspólną, pamiątkową fotografią wszystkich uczestników III Europejskiej Konferencji Heraldyczno-Weksylologicznej CIESZYN 2016.


Uczestnicy III Europejskiej Konferencji Heraldyczno-Weksylologicznej CIESZYN 2016

Z kronikarskiego obowiązku należy jeszcze odnotować weksylologiczne ciekawostki. Oto na sali obrad wyeksponowane były trzy flagi.


Flaga Powiatu Cieszyńskiego (wg projektu A. Znamierowskiego), flaga państwowa Rzeczypospolitej oraz flaga Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego.

Niżej podpisany zaprojektował okazjonalną flagę III Europejskiej Konferencji Cieszyńskiej, nawiązująca do flagi Instytutu Heraldyczno-Wksylologicznego, wszak organizatora i gospodarz konferencji:


Flaga IHW

Flaga III EKH-W

Projekt tej okazjonalnej flagi nie został jednak zaakceptowany przez A .Znamierowskiego jako Prezydenta Konferencji, a zatem pozostał on w sferze weksylologicznych projektów.

Cieszyńska konferencja zakończyła się już tradycyjną kolacją w uroczej "Winiarni u Czecha", która przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.

Nunc es bibendum !!!
Krzysztof J. Guzek / PTVex
Zduny k/Łowicza, w październiku 2016 r.

Post scriptm. Foto ekspozycji weksyliów w Formule Dobrej Flagi


Galeria "Dobrej Flagi" na rodzinnej Rezydencji "Minichówka"- autora niniejszej relacji z III Konferencji Cieszyńskiej.


A  N  E  K  S   (1)

III Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna

CIESZYN / OŁOMUNIEC 2016

L i s t a    u c z e s t n i k ó w

~ Atanasiu Bogdan – Rumunia
~ Bebłowski Andrzej - Prezes Polskiego Tow. Weksylologicznego
~ Bekiesz Jadwiga
~ Bimler-Mackiewicz Elżbieta – Kustosz Muzeum w Rybniku
~ Chorązki Włodzimierz - Uniwersytet Jagielloński, Polske Tow. Weksylologiczne
~ Exner Petr – Czechy
~ Gonzadze Mamuka – Prezes Towarzystwa Heraldycznego Gruzji
~ Guzek Krzysztof Józef – Heraldyczne Towarzystwo Szkocji, Polskie Tow. Weksylologiczne
~ Jaszczyńska Anna – Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
~ Jasieński Krzysztof – Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
~ Klimes Roman – Niemcy
~ Kordula Zbigniew – Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
~ Lester Lucian-Valeriu – Rumunia
~ Martykan Jaroslav – Czechy
~ Schellenberg Martin – Niemcy
~ Sivera Drahoslav – Słowenia
~ Tiron Tudor-Radu – Rumunia
~ Rafalski Grzegorz – Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
~ Znamierowski Alfred – Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny


A  N  E  K  S   (2)

III Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna

CIESZYN / OŁOMUNIEC 2016

W  y  k  a  z    r  e  f  e  r  a  t  ó  w

~ Elżbieta Bimler-Mackiewicz: "Symbolika religijna na dawnych pieczęciach wiejskich i jej wpływ na współczesną heraldykę gmin przygranicznych" (Religious symbolizm of the Earlry rural seal and their impast of the present heraldry of adjoinig the order communities)

~ Włodzimierz Chorązki: "Weksylia krajów Lewantu w I i II dekadzie XXI wieku" (Current flags of the Levantine nations)

~ Petr Exner: "Herby i flagi dzielnic Ostrawy" (Znaky a vlajky mestskych casti Ostravy / Arms and flags of the districts of Ostrava)

~ Mamuka Gongadze: prezentuje nową publikację (presenting new publication)

~ Krzysztof J. Guzek: "Herb Dublina i jego modyfikacje na przestrzeni 400 lat" ( Coat of Arms of Dublin and their modifications during last 400 years)

~ Krzysztof J. Guzek: "Sztandary i flagi ochotniczych straży ogniowych" (Flags and standard of Polish Voluntary Firefighters)

~ Krzysztof Jasieński: "Niezrealizowane projekty sztandarów ludowego Wojska Polskiego" (Nonexecuted proposals of colours of tyhe communist-era Polish Armed Forces)

~ Klimes Roman: "Herby i flagi Jersey" (Coats of Arms and Flags of Jersey)

~ Zbigniew Kordula: "Dobra flaga, zwykła flaga" (Good flag, normal flag)

~ Grzegorz Trafalski: "Herby ziemskie w znakach powiatów Zachodniego Mazowsza" (Territorial Arms in the coats of the contemporary districts of western Masovia)

~ Tudor Radu-Tiron: "Stan gospodarki jako motyw pieczęci heraldycznych średniowiecznej Mołdawii" (Economic realties Reflected in the Heraldic seals of the Mediaeval Moldavia)

~ Tudor Radu-Tiron, Michai B. Atanasiu: "Heraldyczna pamiątka Bizancjum – obecność dwugłowego orła rodu Cantacuzino [Kantakouzenos] w dzisiejszej heraldyce miejskiej Rumunii" (An Armorial Souvenir of the Byzantine Empire: the Presence of the Double-Headed Eagle of Cantacuzino [Kantakouzenos] Family in Today's Romanian Civic Heraldry)


Autor: Krzysztof J. Guzek
Data: 2016-09-20
Kategoria: Publikacje