W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2517Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Artykuł

Dobra Flaga w Cieszynie

Krzysztof J. Guzek
 

W dniach 4 – 6 września 2014 r. w Cieszynie odbyła się II.ga Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna, zorganizowana przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny kierowany przez kol. Alfreda Znamierowskiego, członka Polskiego Tow. Heraldycznego, a jednocześnie członka Komisji Heraldycznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Sala obrad II KH-Vex
Sala obrad II KH-Vex. – oficjalnego otwarcia obrad
dokonuje Prezydent Konferencji, kol. Alfred Znamierowski.

Cieszyński meeting heraldyków i weksylologów odbył się w międzynarodowej obsadzie – goście przybyli głównie z krajów Europy Środkowej (Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Węgry, Rumunii) ale także i z Włoch czy też z dalekiej Gruzji.

Kol. Zbigniew Kordula, twórca Programu „Dobra Flaga”, członek Polskiego Tow. Weksylologicznego, uczestniczył już drugi raz w Konferencji Cieszyńskiej. Poprzednia odbyła się dwa lata wstecz - w 2012 r., jednakże jego udział w poprzedniej konferencji przeszedł bez większego zainteresowania. Tym razem było zupełnie odmiennie, przy czym w prezentacji i promocji w/w Programu dzielnie pomagała kol. Zbigniewowi Jego Siostra, Irena Nowak, Ambasador „Dobrej Flagi”.

Kol. Zbigniew Kordula wraz z siostrą Ireną Nowak podczas obrad.
Kol. Zbigniew Kordula wraz z siostrą Ireną Nowak podczas obrad.
W tle – „Dobra Flaga” Polskiego Tow. Weksylologicznego

Konferencja została bardzo dobrze zorganizowana. Wygłoszono wiele interesujących referatów, z których dwa zakresu weksylologii były najciekawsze: referat Kol. Alfreda Znamierowskiego o wizerunku i symbolice krzyża na weksyliach historycznych od początków X w. po współczesność) i referat F.L. Marchetto z Włoch o historycznych flagach Mediolanu.

Jak to zwykle bywa na tego typu meetingach jednym z najbardziej interesujących punktów programu były kuluary, nie tylko w przerwach miedzy obradami czy też w wolnym czasie po zakończeniu drugiej tury wygłaszanych referatów lecz także i w postaci ... nocnych rozmowach rodaków.

Pierwszego dnia konferencji we wczesnych godzinach wieczornych z inicjatywy niżej podpisanego zostało zorganizowane przez Kol. Andrzeja Bebłowskiego, Prezesa Polskiego Tow. Weksylologicznego, nieformalne zebranie uczestniczących w konferencji członków towarzystwa w celu prezentacji Programu „Dobra Flaga”. Spotkanie zaszczycił swoją obecnościa prezydent Konferencji. Kol. Alfred Znamierowski.

Kol. Zbigniew Kordula z prezydentem Konferencji kol. Alfredem Znamierowskim
Kol. Zbigniew Kordula z prezydentem Konferencji kol. Alfredem Znamierowskim
przed rozpoczęciem szczegółowej prezentacji Dobrej Flagi.

Po wstępnym, jednakże dość obszernym przedstawieniu idei i genezy powstania oraz zasad funkcjonowania Programu „Dobra Flaga” kol. Zbigniew Kordula przystąpił do szczegółowej prezentacji egzemplarza Dobrej Flagi – a jakże by innego – Polskiego Tow. Weksylologicznego; wszak był to meeting weksylologów !

Kol. Zbigniew Kordula twórca Dobrej Flagi
Kol. Zbigniew Kordula twórca Dobrej Flagi

Twórca koncepcji i autor unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych dobrej flagi szczegółowo omówił sposób funkcjonowania prezentowanego egzemplarza, a następnie zademonstrował kolejne etapy jej montażu zwracając szczególną uwagę na jego praktyczną stronę. Wprawdzie do każdego egzemplarza dobrej flagi dołączana jest instrukcja jej montażu, jednakże istnieją w tym zakresie pewne subtelności (o których nie wiedział nawet niżej podpisany) – jak np. zachowanie w dolnej części rękawa ochraniającego zwiniętą flagę kieszonki do ponownego spakowania w rękaw flagi.

Zbigniew Kordula w rozmowie z Kol. Andrzejem Bebłowskim Zbigniew Kordula prezentuje flagę PTW
Zbigniew Kordula prezentuje flagę PTW Zbigniew Kordula prezentuje flagę PTW
Kol. Z. Kordula w rozmowie z Kol. Andrzejem Bebłowskim,
Prezesem Polskiego Tow. Weksylologicznego, który otworzył meeting weksylologów
oraz podczas szczegółowej prezentacji dobrej flagi

Uczestnicy weksylologicznego, nieformalnego meetingu z olbrzymim zainteresowaniem przyglądali się praktycznej prezentacji dobrej flagi zadając mnóstwo dodatkowych pytań. Wystąpienie Kol Zbigniewa Korduli na tymże weksylologicznym forum niewątpliwie było sukcesem twórcy Programu „Dobra Flaga”, czego wyrazem były sympatyczne brawa po zakończeniu prezentacji.

Prezentacja egzemplarza dobrej flagi Polskiego Tow. Weksylologicznego
Prezentacja egzemplarza dobrej flagi Polskiego Tow. Weksylologicznego
po zakończeniu montażu na weksylologicznym forum.

Kolejnym krokiem była w drugim dniu obrad prezentacja Programu „Dobra Flaga” już na forum konferencji. Po uzgodnieniu z Prezydentem Konferencji. Kol. Alfredem Znamierowskim w przerwie po pierwszej turze referatów Kol. Zbigniew Kordula przystąpił do pokazowego montażu egzemplarza dobrej flagi Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego.

Na wstępie swojego wystąpienia Kol. Z. Kordula sprezentował Alfredowi Znamierowskimu, twórcy i organizatorowi II Konferencji Cieszyńskiej c z t e r y egzemplarze Dobrej Flagi – falgi Powiatu Cieszyńskiego, flagi państwowej Rzeczypospolitej, Flagi Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego i flagi Polskiego Tow. Weksylologicznego.

Dla Prezydenta II Konferencji Cieszyńskiej było to miłe zaskoczenie.

Prezentacja egzemplarza dobrej flagi Polskiego Tow. Weksylologicznego
Flaga Powiatu Cieszyńskiego
projektu A. Znamierowskiego na konferencyjnej ekspozycji.

Pokazowy montaż Dobrej Flagi na forum konferencji spowodował olbrzymie zainteresowanie uczestników obrad, którzy zadawali prezenterowi dużo pytań – tak duże, iż przerwa między dwoma turami przedłużyła się znacznie do ponad godziny czasu !

Prezentacja dobrej flagi Polskiego Tow. Weksylologicznego przez p. Irenę Nowak
Prezentacja dobrej flagi Polskiego Tow. Weksylologicznego przez p. Irenę Nowak
na forum Konferencji Cieszyńskiej po jej publicznym montażu.

Szczególnie duże zainteresowanie Dobrą Flaga wykazywali goście zagraniczni, dla których ten sposób ekspozycji flag, które nie oplątują się wokół drzewca był wręcz rewelacyjny.

Dobra Flaga Polskiego Tow. Weksylologicznego obok flag zagranicznych uczestników obrad
Dobra Flaga Polskiego Tow. Weksylologicznego
obok flag zagranicznych uczestników obrad
jako tło dla gości zagranicznych – pierwszy z lewej FlavioLivio Marchetto z Włoch

Niespodziewanym efektem dokonanej na forum konferencji prezentacji „Dobrej Flagi” Polskiego Tow. Weksylologicznego było nie tylko duże zainteresowanie ze strony Prezydenta Konferencji i obecnego w Cieszynie X.Pawła Dudzińskiego, Przewodniczącego Komisji heraldycznem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, czy tez heraldyczno-weksylologicznej młodzieży z Polski, ale także nawiązanie przez twórcę autorskiego Programu „Dobra Flaga” bardzo interesujących kontaktów z zagranicznymi gośćmi konferencji. Okazało się bowiem, że Program „Dobra Flaga” jest unikalny nie tylko na terenie Polski, lecz nawet na terenie Europy.

Można więc bez obawy uchybienia prawdzie stwierdzić, że prezentacja Programu „Dobra Flaga” na forum II Europejskiej Konferencji Heraldyczno-Wksylologicznej CIESZYN 2014 stała się dla jego Twórcy - kol. Zbigniewa Korduli - niekwestionowanym, olbrzymim sukcesem ! Tak trzymać !!!

Stanislav Zamyatin z Irlandii w towarzystwie Łukasza ‘Tor’ z Poznania
Stanislav Zamyatin z Irlandii w towarzystwie Łukasza ‘Tor’ z Poznania
z zainteresowaniem ogląda zmontowaną dobra flagę Polskiego Tow, Weksylologicznego
Dobra flaga Polskiego Tow. Weksylologicznego w doborowym towarzystwie gości i flag zagranicznych.
Dobra flaga Polskiego Tow. Weksylologicznego (pierwsza z prawej - fragment)
w doborowym towarzystwie gości i flag zagranicznych. Bez komentarza...

Na zakończenie relacji o olbrzymim sukcesie „Dobrej Flagi” na konferencji cieszyńskiej A.D. 2014 wspomnijmy o ciekawostce. Otóż w drugim dniu obrad kol. Zbigniew Kordula wystąpił w sprezentowanym przez niżej podpisanego - wszak Ambasadora Dobrej Flagi - T-Shircie z autorskim Znakiem Miasta Łowicza. Była to skromna, aczkolwiek dodatkowa atrakcja konferencji, zważywszy zwłaszcza na fakt, iż identyczny T-Shirt został sprezentowany Prezydentowi Konferencji, kol. Alfredowi Znamierowskiemu – i został przez niego przyjęty z nieukrywanym zadowoleniem.

Członkowie Polskiego Tow. Weksylologicznego
Członkowie Polskiego Tow. Weksylologicznego: Krzysztof J. Guzek,
Mec. Anna Jaszczyńska i Zbigniew Kordula
w pamiątkowych T-Shirtach ze Znakiem Miasta Łowicza
na II Europejskiej Konferencji Heraldyczno-Weksylologicznej CIESZYN 2014
Kol. Alfred Znamierowski - Prezydent Konferencji CIESZYN 2014
Kol. Alfred Znamierowski - Prezydent Konferencji CIESZYN 2014 -
z pamiątkowym, konferencyjnym T-Shirtem autorstwa niżej podpisanego

I na tym kończymy relację z Konferencji Cieszyńskiej poświęconą głownie dokonaniom autora Programu „Dobra Flaga”, bowiem szczegółowe omówienie przebiegu obrad wykracza poza zakres niniejszych wspomnień. Będzie on niebawem przedmiotem innego opracowania.

Opracował Krzysztof J. Guzek
wspózałożyciel Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego;
Ambasador „Dobrej Flagi”
Zduny k/Łowicza, we wrześniu AD 2014.


Autor: Krzysztof J. Guzek
Data: 2014-10-14
Kategoria: Publikacje