W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2517Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Artykuł

Dobra Flaga w Stolicy 2016

Krzysztof J. Guzek

Dobra Flaga w Stolicy

Już kilkakrotnie w warszawskiej przestrzeni publicznej pojawiła się Biało-Czerwona w formule "Dobrej Flagi", a więc w tej postaci, która nie oplątuje się wokół drzewca.

Pierwszą flagową jaskółką tego typu w Stolicy jest Dobra Flaga na balkonie mieszkalnym członka Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, sprezentowana przez Zbigniewa Kordulę, twórcę Programu "Dobra Flaga dla Polaków". Po raz pierwszy została ona wyeksponowana w dniu Święta Niepodległości w 2014 r. na Powiślu w osiedlu przy ul. Tamka.

Pierwsza w Warszawie Dobra Flaga – na Powiślu, osiedle przy ul. Tamka - w dniu Święta Niepodległości 11 Listopada 2014 r.
Pierwsza w Warszawie "Dobra Flaga" – na Powiślu, osiedle przy ul. Tamka - w dniu Święta Niepodległości 11 Listopada 2014 r.

W listopadzie 2016 r. z okazji XXV Targów Książki Historycznej na Zamku Królewskim w Warszawie z inicjatywy kol Andrzeja Bebłowskiego, Prezesa Polskiego Tow. Weksylologicznego, obyło się spotkanie weksylologów polskich. Dzięki staraniom Prezesa PTVex. na weksylologiczny meeting została udostępniona sala na Zamku. Na te interesujące, koleżeńskie rozmowy przybyło niewielu znawców problematyki flag i chorągwi gdyż spotkanie było zorganizowane niemalże w ostatniej chwili.

Wśród obecnych członków PTVex. pojawił się na Zamku kol. Zbigniew Kordula, twórca "Programu Dobra Flaga dla Polaków", który wyeksponował na sali obrad flagę Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego widoczną na poniższym zdjęciu.

Flaga Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego w formule Dobrej Flagi
Flaga Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego w formule "Dobrej Flagi"
Dobra Flaga na Zamku Królewskim w Warszawie
"Dobra Flaga" na Zamku Królewskim w Warszawie - listopad 2016. Przemawia kol. Andrzej Bebłowski, Prezes PTVex.; pierwszy po prawej – kol Z. Kordula.

Miejsce weksylologicznego spotkania – wszak Zamek Królewski Warszawie – było zaszczytne dla Towarzystwa, a przy okazji dodało splendoru "Dobrej Fladze".

W podziękowaniu za udostępnienie Sali Z. Kordula sprezentował Dyrekcji Zamku dwa egzemplarze Biało-Czerwonej w formule "Dobrej Flagi", do których Prezes PTVex. dołączył stosowne, dziękczynne pismo. W ten spektakularny sposób "Dobra Flaga" jakby oficjalnie zadebiutowała w Stolicy.Kolejny raz Dobra Flaga zaprezentowała się w Stolicy podczas II warszawskiego meetingu weksylologicznego – na oficjalnym zebraniu Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, które zostało zorganizowane w lokalu na ul. Kubusia Puchatka *).

Na konferencję, podczas której wygłoszono 6 referatów, stawiło się 19 spośród 22 zweryfikowanych członków Towarzystwa. Miejsce i fakt weksylologicznych obrad został zaznaczony w przestrzeni publicznej stolicy poprzez ekspozycję flagi Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego nad wejściem do budynku w którym obradowali weksylolodzy.

Flaga Polskiego Tow. Weksylologicznego w formule "Dobrej Flagi" na ul. Kubusia Puchatka w ujęciu z dwóch stron – 1 kwietnia 2017 r.

W trakcie konferencji wygłoszono 6 referatów, w tym obszerne wystąpienie niżej podpisanego pt. "Symbole i flagi Republiki Malty" oraz bardzo interesujący referat dr. Szymona Pawlasa pt. "Zrzucona korona, przycięte godło" o flagach Węgier z wyciętym godłem komunistycznej republiki czasie budapeszteńskiego powstania w 1956 r.

Zapewne najciekawsze pod względem praktyki weksylologicznej były dwa zaprezentowane wystąpienia – Zbigniewa Korduli oraz Wojciecha Szczerby, prowadzącego firmę Artystycznego Haftu Komputerowego "AHA-Studio".

Zbigniew Kordula przybliżył zebranym weksylologom Program "Dobra Flaga dla Polaków" zwracając jednocześnie uwagę na niską kulturę weksylologiczną w naszym społeczeństwie, gdyż najczęściej eksponowane flagi są albo oplątane wokół drzewca, a czasem postrzępione lub też nawet przybrudzone. Stąd też apel prelegenta do uczestników spotkania o wsparcie w propagowaniu Programu Dobrej Flagi.

Zbigniew Kordula podczas przedstawiania Programu Dobra Flaga
Zbigniew Kordula podczas przedstawiania Programu "Dobra Flaga" – przy boku trzyma jeszcze nie rozpakowany egzemplarz Biało-Czerwonej w formule Dobrej Flagi. Siedzą (od lewej): Remigiusz Bocian, Włodzimierz Chorązki i Wojciech Szczerba.


Interesujące był także wystąpienie Wojciecha Szczerby pt. "Haftowane sztandary", w którym prelegent przedstawił problemy wiązane z opracowaniem i wykonaniem w artystycznym hafcie sztandarów i chorągwi oraz przedstawił swój znakomity, dotychczasowy dorobek w tym zakresie. Przy okazji sprezentował on kilku uczestnikom pięknie haftowany artystycznie herb państwowy RP Orzeł Biały.

Wojciech Szczerba
Wojciech Szczerba haft komputerowy
Wojciech Szczerba w trakcie wystąpienia oraz herb Orzeł Biały wykonany w artystycznym hafcie komputerowym

Warto w tym miejscu wspomnieć o spektakularnym sukcesie Wojciecha Szczerby. W jego firmie ambasada Rzeczypospolitej w Rzymie zamówiła z okazji wizyty w Watykanie Prezydenta Andrzeja Dudy wraz z Pierwszą Damą dwie haftowane (sic !) flagi - Rzeczypospolitej oraz Unii Europejskiej. To bardzo rzadki przypadek ekspozycji flag wykonanych w artystycznym hafcie - lecz owe flagi robią niezwykle eleganckie wrażenie.

Ekspozycja flag wykonanych w artystycznym hafcie przez Wojciecha Szczerbę
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie – ekspozycja flag wykonanych w artystycznym hafcie przez Wojciecha Szczerbę


Podsumowując obecność Dobrej Flagi w Stolicy należy wspomnieć o jeszcze jednym fakcie. Oto na fasadzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego już na stałe zagościły dwie flagi – flaga państwowa RP oraz flaga Województwa Mazowieckiego.

Flaga Województwa Mazowieckiego wykonana w formule Dobrej Flagi
Flaga Województwa Mazowieckiego wykonana w formule Dobrej Flagi
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – główne wejście do gmachu urzędu oraz flaga państwowa RP i flaga Województwa Mazowieckiego na fasadzie gmachu; obydwie flagi wykonane w formule Dobrej Flagi

W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały jeszcze nieliczne przykłady ekspozycji Dobrej Flagi w Warszawie, jednakże fakt ich obecności na fasadzie dość prestiżowego gmachu jakim jest Urząd Marszałkowski świadczy iż na stale weszły do publicznej przestrzeni Stolicy.

Pozostaje jedynie żal, że tą elegancką formą weksylium jakim jest Dobra Flagą nie wykazują zainteresowania urzędy centralnej administracji państwowej, które z natury swojego charakteru powinny dbać o poprawne eksponowanie flag Rzeczypospolitej.

Flagi tak mocno oplatane wokół drzewca iż są nieczytelne
Flagi tak mocno oplatane wokół drzewca iż są nieczytelne

Dodajmy, że nie wykazują zainteresowania Programem "Dobra Flaga" również samorządowe władze Warszawy, wszak stolicy Rzeczypospolitej !*) Do opracowanie wykorzystano "Protokół z zebrania Polskiego Towarzystwa Weksylologiczngo odbytego dnia 01.04.2017 roku w Warszawie" sporządzonego przez kol. Annę Paluszczak oraz fotografie udostępnione przez kol. Szymona Pawlasa - za co Autor serdecznie dziękuje.

Krzysztof J. Guzek / PTVex
Zduny k/ Łowicza, w maju A.D. 2017


Autor: Krzysztof J. Guzek
Data: 2017-08-29
Kategoria: Publikacje