W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2521Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Artykuł

Historyczna chorągiew Legionu Pułaskiego

dr Władysław Serwatowski
Historyczna chorągiew Legionu Pułaskiego Książka - THE PULASKI LEGION

THE HISTORIC BANNER OF THE PULASKI LEGION

In 1976, the Polish Heritage Association of Maryland commissioned Sister Irene Olkowska of the Sister Servants of Mary Immaculate to sew two replicas of the banner of the Pulaski Legion, the Revolutionary War cavalry and infantry unit founded by the Polish general Casimir Pulaski. The Association presented one replica to the Maryland Historical Society and the second to the Sons of the American Revolution, Maryland Chapter, who display it with the Color Guard at patriotic observances.

In the center [of the obverse] is the All-Seeing Eye and the words NON ALIUS REGIT (No Other Gov-erns). On the reverse are the letters U.S. and in a circle around them the Latin words UNITA VIRTUS FORTIOR (United Valor Is Stronger). Historian Benson J. Lossing wrote in 1851 that the letter "c" in "Forcior" on the orginal is incorrect; it should be a "t". The replica shown above spells "Fortior" correctly.

The banner was attached to a lance when carried into the field. The size of the banner is twenty inches square made of double crimson silk. The designs are embroidered with yellow silk. The letters are shaded green. A buillon fringe ornaments the edges.

After more than 200 years of exposure to the environment, the original at the Maryland Historical Society faded to a dull brownish red. The letters U.S. (United States) are believed to be the first time (1778) that "U.S." was displayed on a banner or flag.

(Banner photos courtesy of Michael Ciesielski Photography of Baltimore, Maryland)

This information is from The Pulaski Legion in the American Revolution by Francis Casimir Kajencki. (Southwest Polonia Press, El Paso, Texas, ISBN 0- 9627190-7-2; 2004).Władysław Serwatowski
Earth Flag Center
Warsaw, Poland


W wolnym tłumaczeniu Pogotowia Flagowego

Historyczna chorągiew Legionu Pułaskiego

W 1976 roku Polskie Stowarzyszenie Krajoznawcze w Maryland zleciło siostrze Irenie Olkowskiej ze Służebnic Maryi Niepokalanej uszyć dwie repliki sztandaru Legionu Pułaskiego, kawalerii Wojny Rewolucyjnej i jednostki piechoty założonej przez polskiego generała Kazimierza Pułaskiego. Stowarzyszenie przedstawiło jedną replikę w Maryland Historical Society i drugą Synom Rewolucji Amerykańskiej w Maryland, który wystawiał ją w czasie patriotycznych obchodów.

W centrum [awersu] jest All-Seeing Eye i słowa NON Alius Regit (No Other Gov-ERN). Na rewersie są litery USA i w kręgu wokół nich łacińskie słowa UNITA VIRTUS FORTIOR (Valor United jest silniejszy). Historyk Benson J. Lossing napisał w 1851, że litera "c" w "Forcior" na oryginale jest nieprawidłowa, powinno być "t". Replika pokazana powyżej ma napisane "Fortior" poprawnie.

Banner został dołączony do lancy w czasie walki. Rozmiar banera to dwadzieścia centymetrów kwadratowych wykonanych z podwójnego szkarłatnego jedwabiu. Projekty są haftowane z żółtego jedwabiu. Litery są zacienione na zielono. Frędzle ozdabiają brzegi.

Po ponad 200 lat w środowisku naturalnym, oryginał w Maryland Historical Society wyblakł do nudnego czerwono brązowego. Litery USA (Stany Zjednoczone), uważa się za pierwszy raz (1778), kiedy skrót "US" zostało wyświetlone na banerze lub fladze.

(Zdjęcia sztandaru dzięki uprzejmości Michała Ciesielskiego. Fotografia z Baltimore, Maryland)

Ta informacja jest z Legionu Pułaskiego w amerykańskiej rewolucji Francisa Kazimierza Kajencki. (Southwest Polonia Press, El Paso, Texas, ISBN 0- 9627190-7-2, 2004).Historyczna chorągiew Legionu Pułaskiego


Czasopismo - Nava News nr. 189


Autor: dr Władysław Serwatowski
Data: 2013-02-26
Kategoria: Publikacje