W górę


  • Aktualności
 Zapraszamy wszystkich
 do dzielenia się z nami
 informacjami na flagowe  tematy. Napisz do nas...

 · Wyślij zdjęcie
 · Opublikuj artykuł
 · Weź udział w konkursie
 · Zagłosuj w sondzie
 · Działaj - Nie bądź BIERNY!

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe


Flagi samorządowe
Flagi samorządowe


List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2517Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Artykuł

Interpelacja nr 7960 do ministra spraw zagranicznych w sprawie regulacji dotyczących wywieszania flag obcego państwa na terytorium Polski

Patryk Jaki

Interpelacja nr 7960
do ministra spraw zagranicznych
w sprawie regulacji dotyczących wywieszania flag obcego państwa na terytorium Polski


Zgłaszający: Patryk Jaki
Adresat: minister spraw zagranicznych
Data wpływu: 20-08-2012
Data ogłoszenia: 30-08-2012 - posiedzenie nr 20

Do mojego biura poselskiego zgłoszono, iż podczas Euro 2012 na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trawnikach, gmina Pawłowiczki, wywieszono niemiecką flagę narodową. Polską flagę narodową zawieszono na tym samym budynku poniżej flagi niemieckiej, dodatkowo była ona mniejszych rozmiarów niż flaga niemiecka. Sytuacja ta wzbudziła w mojej ocenie słuszne oburzenie części mieszkańców miejscowości Trawniki.

Wedle mojej wiedzy w polskim prawodawstwie nie istnieją przepisy regulujące zasady umieszczania flag obcych państw na terytorium RP.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy przewiduje Pan Minister podjęcie działań zmierzających do ujęcia w ramy prawne zasad wywieszania symboli narodowych obcych państw na terytorium Rzeczypospolitej?

2. Czy przewiduje Pan Minister ujęcie w ramy prawne zasad współwystępowania symboli narodowych Polski i obcych państw?

Z poważaniem
Poseł Patryk Jaki
Opole, dnia 20 sierpnia 2012 r.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl

Odpowiedź:


Odpowiadający: Grażyna Bernatowicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Data wpływu: 24-09-2012
Data ogłoszenia: 11-10-2012 - posiedzenie nr 23

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Patryka Jakiego (pismo, nr SPS-023-7960/12, z dnia 28 sierpnia br.) w sprawie regulacji dotyczących wywieszania flag obcego państwa na terytorium Polski uprzejmie informuję.

W relacjach międzynarodowych kwestie umieszczania flag obcych znalazły uregulowanie w konwencjach, zasadach protokołu dyplomatycznego i zwyczajach międzynarodowych. Mają one szerokie zastosowanie przy wizytach, spotkaniach międzynarodowych, konferencjach i innych wydarzeniach z udziałem gości zagranicznych. Każdorazowo to organizator konkretnego przedsięwzięcia odpowiada za prawidłowe stosowanie tych zasad. W przypadku wątpliwości zainteresowane instytucje zwracają się z zapytaniami do protokołu dyplomatycznego MSZ.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymywało dotychczas sygnały o sporadycznych przypadkach nieprawidłowego eksponowania flag obcych państw na terytorium RP, a tym samym nie dostrzega konieczności uregulowania ustawowego zasad wynikających z innych przepisów, norm i praktyki międzynarodowej.

Z wyrazami szacunku
Podsekretarz stanu
Grażyna Bernatowicz
Warszawa, dnia 24 września 2012 r.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl


Autor: Patryk Jaki
Data: 2013-03-20
Kategoria: Interpelacje poselskie