W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2517Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Artykuł

List Prezesa NIK z zaproszeniem do udziału w dyskusji na temat symboli państwowych z roku 2004

Prezes NIK

Przypominamy Państwu treść Listu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który został opublikowany w Gazecie Wyborczej w dniu 24 Listopada 2004 roku.


Szanowni Państwo!

Orzeł Biały, biało-czerwona flaga i „Mazurek Dąbrowskiego” to symbole bliskie sercu każdego Polaka. Choć na co dzień może nie poświęcamy im wiele uwagi, to jednak nie sposób przecenić ich znaczenia. Okazywanie szacunku i troski o symbole państwowe, manifestowanie uczuć patriotycznych, zwłaszcza w dniach świąt państwowych, jest obowiązkiem, a zarazem przywilejem każdego Polaka, któremu drogi jest los Ojczyzny.

Mając na uwadze znaczenie wspomnianych symboli dla umacniania patriotyzmu oraz budowania państwa będącego wspólnym dobrem obywateli, Najwyższa Izba Kontroli postanowiła skontrolować używanie symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku tej kontroli Izba chciałaby też zaproponować rozwiązania, które mogłyby przyczynić się do wypracowania dobrych praktyk w tym względzie.

Niezależnie od działań kontrolnych, dotyczących realizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, interesujące i ważne jest również poznanie Państwa opinii na temat używania symboli państwowych. Z tego też powodu pozwalam sobie, w tej formie, zwrócić się do wszystkich Państwa z prośbą o wzięcie udziału w dyskusji i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie jest znaczenie symboli państwowych w Państwa życiu?

2. W jakich okolicznościach, Państwa zdaniem, powinny być używane symbole państwowe?

3. Czy spotkaliście się Państwo z sytuacjami, w których symbole państwowe były niewłaściwe używane, bądź nie traktowano ich z godnością i szacunkiem?

4. Czy uważacie Państwo, że istnieje potrzeba kształtowania kultury używania symboli państwowych przez obywateli i organy administracji publicznej?


Łączę wyrazu szacunku
Mirosław Sekuła
PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Do NIK-u wpłynęło 227 odpowiedzi na list. Niektóre z nich zostały zamieszczone w „Informacji o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej”.


Oto przykłady:

„...stosowanie (symboli państwowych) w urzędach i instytucjach państwowych przypomina o randze, o dostojności instytucji oraz dodaje powagi i poczucia tego, iż jest się obywatelem konkretnego państwa działającego właśnie przez te instytucje i urzędy”. Robert P.


„To jak podchodzimy do symboli państwowych świadczy, jakim jesteśmy narodem. To nie wstąpienie do Unii Europejskiej zagraża naszej tożsamości, to złe podejście do symboli państwowych w najszerszym znaczeniu burzy tą tożsamość i Naszą godność”. Dariusz Z.


„Moim zdaniem należy wymuszać na administracji państwowej i samorządowej, na burmistrzach, sołtysach, prezydentach miast, szkołach i nauczycielach, aby w święta państwowe były wywieszane flagi narodowe. Należy mówić głośno w mediach i często o patriotyzmie i wysoko karać tych, co bezczeszczą, wyśmiewają, poniżają nasze symbole narodowe. Pierwsi muszą reagować policjanci, należy dać im uprawnienia do karania wysokimi mandatami tych, co tak czynią”. Bogumiła A.K.


„Dość zamykania biało-czerwonej w szufladach urzędów. Nosimy je na ubraniach, nie bójmy się wywieszać z okien itp. (...) Uważam, że jakaś dobra agencja reklamowa powinna zrobić kampanię typu: biało-czerwona jest „trendy”, żeby upowszechnić stosowanie barw narodowych”. Piotr P.D.


„Bardzo ważną rolę w Polsce powinna odgrywać biało-czerwona flaga, która to powinna być widoczna BEZWZGLĘDNIE I ZAWSZE na wszystkich obiektach władzy państwowej i samorządowej”. Grzegorz D.Ponawiamy apel, prosimy o przysyłanie odpowiedzi na pytania postawione w liście wraz z oceną, co się zmieniło przez ostatnie 8 lat. Interesująca dla wszystkich byłaby zwłaszcza powtórna wypowiedź osób, które odpowiedziały na list w 2004 roku.

Prosimy o wysyłanie swoich odpowiedzi, opinii na adres biuro@pogotowieflagowe.plAutor: Prezes NIK
Data: 2012-09-21
Kategoria: