W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2521Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Artykuł

Reportaż z I Europejskiej Konferencji Heraldyczno-Weksylologicznej Cieszyn 2012

Pogotowie Flagowe
 
28 i 29 września 2012 roku heraldycy i weksylolodzy z kilkunastu państw Europy i USA spotkali się na I Europejskiej Konferencji Heraldyczno–Weksylologicznej. Spotkanie miało miejsce w Cieszynie nad Olzą, transgranicznym mieście, leżącym na południu Polski – w mieście założonym (jak głosi legenda) w 810 roku z wielkiej radości spotkania synów królewskich: Bolka, Leszka i Cieszka po ich długiej rozłące.
 

Wielką radość spotkania przeżyli tu też heraldycy i weksylolodzy dzięki organizatorowi konferencji – Instytutowi Heraldyczno–Weksylologicznemu (IHW), założonemu w 1997 roku w Warszawie przez Alfreda Znamierowskiego, światowej sławy weksylologa i heraldyka.
Cieszono się w Cieszynie, gdyż umożliwiono zainteresowanym wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie niebywałego w ostatnich dziesięcioleciach wzrostu liczby herbów i flag miast oraz innych jednostek samorządu terytorialnego (prowincje, powiaty, gminy).
 

Uczestnicy konferencji zakwaterowani zostali w hostelu (Domu Studenckim przy ul. Niemcewicza 8). Śniadania, obiady i kolacje serwowała restauracja, znajdująca się (podobnie jak hostel) na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Oddział w Cieszynie.
 

W dniu 27.09.2012r., po zarejestrowaniu, przybyłych uczestników zaproszono na nieformalne spotkanie i kolację do restauracji „Pod Merkurym” na Starym Mieście w Cieszynie.
 

Obrady konferencji odbywały się w Sali Konferencyjnej na terenie w/w kampusu. Towarzyszyła im wystawa prac najwybitniejszych polskich projektantów znaków jednostek samorządowych.
 

28.09.2012r. o godz. 9.00 uroczystego otwarcia konferencji dokonał główny organizator i gospodarz – pan Alfred Znamierowski. Odbyły się trzy sesje.

 

Podczas pierwszej z nich referaty wygłosili:
· Jaroslav Martykán (weksylolog) - „Flagi czeskich regionów”
· Jörg Majewski (weksylolog) - „Flagi miejskie w Niemczech”
 

W drugiej sesji głos zabrali:
· Roman Klimeš (weksylolog) - „Standaryzacja flag na przykładzie flag prowincji Estonii”
· Jovan Jonovski (heraldyk) - „Herby miast w Macedonii”
· Aleš Brožek (weksylolog) - „Użycie flag miejskich w Czechach i na Morawie przed 1945r.”
 

Po obiedzie uczestnicy konferencji udali się na Stare Miasto. Zwiedzili, założone w 1802 roku przez ks. Leopolda Szersznika, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, jego bogate zbiory archeologiczne, historyczne, artystyczne i etnograficzne. Złożyli też wizytę w Sali Herbowej (Sali Sesyjnej) Rady Miejskiej Cieszyna. Sala posiedzeń w cieszyńskim Ratuszu powstała w 1906 roku. Ozdobiona jest bogatą dębową boazerią i frezem z herbami Śląska, książąt cieszyńskich, miasta Cieszyna oraz z godłami cieszyńskiej szlachty i cechów rzemieślniczych.
Po powrocie do Sali Konferencyjnej był czas na wymianę publikacji.
 

W trakcie trzeciej sesji z referatami wystąpiły trzy osoby:
· Marina Jelinskaja (heraldyk) - „Herby i flagi Białorusi”
· Andrij Greczyło (heraldyk) - „Symbole rejonów Ukrainy; jedność w różnorodności”
· Agne Railaite (heraldyk) - „Współczesna heraldyka na Litwie”
 

Po kolacji odbyło się spotkanie polskich weksylologów. Pan Andrzej Bebłowski - członek zarządu Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego - omówił dotychczasową działalność Towarzystwa. Dyskutowano też o stworzeniu nowej formuły Towarzystwa, o jego przyszłości.
 

Następnie pan Zbigniew Kordula - inicjator „Pogotowia Flagowego”, twórca i producent „Dobrej Flagi” - wręczył uczestnikom spotkania „List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi” oraz zaprezentował polską flagę i flagę z herbem Białegostoku na konstrukcji według własnego wynalazku.
Uczestnicy spotkania – wybitni polscy weksylolodzy - poparli działania zmierzające do „naprawy flagi w Polsce” i docenili zalety udoskonalonej konstrukcji flagi, zwłaszcza tę, że flaga w każdych warunkach atmosferycznych oraz wewnątrz zamkniętych pomieszczeń zachowuje formę prostokąta, co powoduje, że herby i znaki graficzne są czytelne i rozpoznawalne dla obserwatora.
 

29.09.2012r. o godz. 9.00 rozpoczęła się czwarta sesja.
Uczestnicy wysłuchali kolejnych wystąpień:
· Petr Exner (weksylolog) - „Tworzenie symboli miejscowości w Republice Czeskiej”
· Paweł Dudziński (heraldyk) - „Działalność Komisji Heraldycznej”
· Norbert Wacławczyk (heraldyk) - „Aspekty tworzenia herbów samorządowych w świetle wymogów nowoczesnej heraldyki żywej”
 

Po krótkiej przerwie i wymianie publikacji miał miejsce panel dyskusyjny poświęcony ustanowieniu znaków jednostek samorządowych w Polsce i pracom Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Na pytania uczestników odpowiedzi udzielał przewodniczący Komisji Heraldycznej Paweł Dudziński.
 

Po obiedzie zaprezentowała się firma „Flagowa Kraina”, produkująca flagi i banery.
 

Podczas piątej sesji wysłuchano referatów:
· Sbastiá Herrero i Agui (weksylolog) - „Trzydzieści lat katalońskiej weksylologii, 1982-2012. Herby i flagi miejscowości w Katalonii”
· Alfred Znamierowski (heraldyk / weksylolog) - „Funkcje i użycie herbów miejskich”
 

Szósta i ostatnia sesja to wystąpienia:
· Viktor Lomancov (weksylolog) - „Przyczyny zmian herbów miast polskich przez władze rosyjskie w XIX wieku”
· Włodzimierz Chorązki (heraldyk) - „Czy logo może być znakiem jednostki samorządu terytorialnego?”
 

Konferencję zakończył bankiet. Uczestnicy przybyli w strojach wieczorowych; był jeden herold w tabardzie; czterech zasłużonych weksylologów – z przypiętymi do piersi medalami. I była wielka radość spotkania, i jak w legendzie o założeniu Cieszyna ...panowała braterska atmosfera.
 


Autor: Pogotowie Flagowe
Data: 2012-10-09
Kategoria: Konferencja