W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2529Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Artykuł

Zasady ekspozycji flag watykańskich

Krzysztof J. Guzek

W opublikowanym na gościnnych łamach Pogotowia Flagowego pod datą 2 lutego 2013 r. artykule „Flagi Watykanu” przedstawiono podstawowe informacje dotyczące flag Watykanu i tzw. flag papieskich. Niniejszy tekst zawiera podstawowe zasady ekspozycji tych flag wraz z polskimi flagami państwowymi i flagami samorządowymi.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 lipca 2005 r. w rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły papieżem ustanowił w hołdzie Papieżowi-Polakowi dzień 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II, uznając jednocześnie ten dzień za obchodzone corocznie polskie święto. Jednocześnie obchodzony jest przez Kościół Katolicki w Polsce Dzień Papieski przypadający przypadający w każdą niedzielę poprzedzająca rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Obydwa wyżej wymienione dni mają charakter świat ogólnopolskich i są dniami, w których w całym kraju są eksponowane watykańskie flagi.

W Łowiczu, który w Dawnej Rzeczypospolitej był siedzibą Prymasa Polski pełniącego w okresie bezkrólewia funkcję interrexa (stąd do dzisiejszego dnia zwanego potocznie miastem prymasowskim) dodatkowo obchodzone jest uroczyście w czerwcu lokalne święto w rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Łowicza.

Okładka pamiątkowej księgi – wyd. Apostolicum, Ząbki 2009
Okładka pamiątkowej księgi – wyd. Apostolicum, Ząbki 2009
[Ex Libris KJG]

Tak więc już tradycyjnie obchodzona rocznica przybycia Papieża Jana Pawła II na Ziemię Łowicką jest lokalnie trzecim dniem w roku, w którym uroczyście eksponowane są w prymasowskim mieście watykańskie i papieskie flagi wraz z flagami Polski i flagami samorządowymi.

Wobec braku oficjalnego Polskiego Kodeksy Flagowego i znikomej znajomości etykiety flagowej w powyższych okolicznościach powstają problemy związane z ekspozycją powyższych flag.

W przypadku łowickich obchodów papieskich świat poprawna ekspozycja flag jest utrudniona z powodu trzech miejsc o rożnej ilości masztow flagowych – przy pomniku Jana Pawla II sa to trzy maszty, przy łowickim Ratuszu – maszty cztery, a dodatkowo na frontonie ratusza sa po dwa uchwyty flagowe naścienne. W każdym z wymienionych miejsc muszą bys więc zastosowane inne porządki flag przy ich ekspozycji.

Prześledźmy więc zasady ekspozycji falg z okazji papieskich świąt na konkretnym przykładzie.

W dniu 11 czerwca 2009 r., w przeddzień Bożego Ciała, odbyła się w Łowiczu podniosła uroczystość.

Na łowickim magistracie - z udziałem kanonicznych władz Diecezji Łowickiej: Biskupem Ordynariuszem Andrzejem Dziubą, Biskupem Sufraganem Józefem Zawitkowskim i Biskupem Seniorem Alojzym Orszulikiem oraz z udziałem samorządowych władz Miasta Łowicza i Powiatu Łowickiego - w 10 rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Łowicza odsłonięto memorialną tablicę upamiętniającą to wiekopomne wydarzenie.

Z okazji tej uroczystości udekorowano (oflagowano) fasadę łowickiego ratusza flagami polskimi, papieskimi i miejskimi flagami Łowicza.

Flagi na ratuszu Miasta Łowicz Flagi na ratuszu Miasta Łowicz
Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy w 10 rocznicę pobytu Jana Pawła II w Łowiczu.
Flagi na ratuszu po obu stronach głównego wejścia o nieprawidłowym porządku:
flaga Polski - Miasta Łowicza - Miasta Łowicza – flaga o barwach papieskich.
[Fot. - KJG, PTVex.]
Flagi podniesione w dniu 11 czerwca 2009 na czterech masztach przy łowickim ratuszu.
Flagi podniesione w dniu 11 czerwca 2009 na czterech masztach przy łowickim ratuszu. Widoczna za zdjęciu ekspozycja flag łamie etykietę flagową. [Fot. - KJG, PTVex.]
Flagi podniesione na trzech masztach przy pomniku Jana Pawła II w Łowiczu.
Flagi podniesione na trzech masztach przy pomniku Jana Pawła II w Łowiczu.
Zastosowany w tym przypadku układ rodzaj i układ flag również łamie zasady etykiety flagowej. [Fot. - KJG, PTVex.]

Flagi takie podniesiono **) również na czterech masztach znajdujących się przy magistracie oraz na trzech masztach usytuowanych przy pomniku Jana Pawła II.

Niestety, wykonawcom flagowej oprawy tejże uroczystości nie były znane zasady ekspozycji tego typu flag, stąd też zostały one wyeksponowane w sposób zupełnie przypadkowy, łamiący podstawowe kanony etykiety flagowej.

Prawidłowe zasady eksponowania flagowych weksyliów są przedmiotem badań specyficznej części specjalistycznej nauki, jaką jest weksylologia i są znane pod nazwą „Etykiety Flagowej”.

Najbardziej szczegółowo opracowane są zasady ekspozycji flagi państwowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, skodyfikowane przez Kongres USA w postaci „Flag Etiquette IP 365F”; są one jednak trudno dostępne obcokrajowcom, można do nich dotrzeć jedynie drogą dyplomatyczną [1].

Faksymile tytułowej strony amerykańskiego kodeksu flagowego.
Faksymile tytułowej strony amerykańskiego kodeksu flagowego.
[w zbiorach KJG]

Nie mniej i na naszym rodzimym podwórku mamy do czynienia z etykietą flagową, choć w ograniczonym do części społeczeństwa zakresie. Jest to etykieta flagowa morska - zwyczajowo stosowana w żegludze morskiej oraz skodyfikowana w marynarce wojennej w postaci „Regulaminu służby na Okrętach Rzeczypospolitej Polskiej (RSO)” w jednym z jego rozdziałów zatytułowanym „Ceremoniał Morski” [2].

Specyficzna etykieta flagowa jest też znana żeglarskiej braci, aczkolwiek wobec żywiołowego w obecnej chwili rozwoju żeglarstwa w Polsce nie zawsze jest przestrzegana przez dość spore grono żeglarzy; być może z powodu jej nieznajomości, przede wszystkim przez „nuworyszowskich” żeglarzy. Jej wielkim znawcą i rzecznikiem popularyzacji jest kol. Andrzej Bebłowski, miłośnik żeglarstwa a Pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, autor broszurki pt. „Zasady Etykiety Flagowej” [3].

Gwoli rzetelności niniejszego opracowania wspomnieć należy, iż próbę opracowania zasad ekspozycji flag podjął kilka lat temu Alfred Znamierowski, właściciel prywatnej firmy - jednoosobowego „Instytutu Heraldyczni-Weksylologicznego”, jednakże jego opracowania obarczone są poważnymi, merytorycznymi błędami i stanowią raczej wyraz osobistych poglądów autora niż rzetelnego opracowania.

Próby opracowania „Polskiej Etykiety Flagowej” podejmuje także już od wielu lat autor niniejszego opracowania; nie były one dotychczas nigdzie publikowane [4].

Z uwagi na fakt dość przypadkowo wykonanej ekspozycji flag w dniu 10 rocznicy przybycia Jego Świątobliwości Jana Pawła II do Łowicza, a także ze względu na coroczne obchodzenie w całej Polsce „Dnia Papieskiego”, przypadającego na dzień 14 października sądzimy, że ze wszech miar warto przedstawić, a w następstwie upowszechnić, zasady ekspozycji flag polskich, watykańskich i - w tym przypadku – flag łowickich samorządów (ich wzory prezentujemy poniżej [5]) w postaci stosownego opracowania.

Herb Miasta Łowicza zwany Herbem Małym wz. 1995. Flaga herbowa Miasta Łowicza wz. 1995.
Herb Miasta Łowicza zwany Herbem Małym i flaga herbowa Miasta Łowicza wz. 1995.
(flaga o tzw. złotych proporcjach 5 : 8 zwana jest Flagą Wielką Miasta Łowicza
i podnoszona jest wyłącznie nad łowickim ratuszem)
[wzór flagi m. Łowicza: projekt autorski KJG, gwasz – oryginał w Arch. KJG]
Herb Powiatu Łowickiego (z konterfektem św. Wiktory, Patronki Diecezji Łowickiej) Flaga Wielka Powiatu Łowickiego (z motywem pasiaka z męskiego ubioru Księżaka Łowickiego)
Herb Powiatu Łowickiego (z konterfektem św. Wiktory, Patronki Diecezji Łowickiej)
i Flaga Wielka Powiatu Łowickiego (z motywem pasiaka z męskiego ubioru Księżaka Łowickiego)
[autorskie projekty KJG z 2000 r., gwasz – oryginały w Arch. KJG]

Temu właśnie celowi ma służyć zawarta w załącznikach do niniejszego tekstu skromna praca zatytułowana „Łowicka Etykieta Flagowa”, w której schematycznie przedstawiono analizę przypadkowej ekspozycji flag w Łowiczu oraz schematy poprawnej ich ekspozycji 4).ŁOWICKA ETYKIETA FLAGOWA (1)


FLAGI POLSKIE Z FLAGĄ „PAPIESKĄ” - ŁOWICZ, w czerwcu 2009
10 rocznica wizyty Jana Pawła II w Łowiczu - Boże Ciało, 11 czerwca 2009

(1)
„papieska”
(2)
Polska
(3)
Łowicz

Nieprawidłowy układ (porządek) flag podniesionych na trzech masztach przy pomniku Jana Pawła II: flaga „papieska” (1) nie może być umieszczona przed flagą Polski (2) bowiem na pierwszym, najbardziej honorowym miejscu, zgodnie z etykietą flagową ponosi się flagę gospodarza; flaga Łowicza (3) jako flaga samorządowa podniesiona w poprawnym porządku.(1)
Polska
(2)
„papieska”
(3)
Łowicz

Poprawny porządek flag, w jakim powinny być podniesione na trzech masztach przy pomniku Jana Pawła II: na pierwszym, najbardziej honorowym miejscu - flaga Polski (1), na drugim miejscu, przed flagą Miasta Łowicza (3) - flaga „papieska”.ŁOWICKA ETYKIETA FLAGOWA (2)


FLAGI POLSKIE Z FLAGĄ „PAPIESKĄ” - ŁOWICZ, w czerwcu 2009
10 rocznica wizyty Jana Pawła II w Łowiczu - Boże Ciało, 11 czerwca 2009

(1)
„papieska”
(2)
Polska
(3)
Łowicz

Nieprawidłowy układ (porządek) flag podniesionych na trzech masztach przy pomniku Jana Pawła II: flaga „papieska” (1) nie może być umieszczona przed flagą Polski (2) bowiem na pierwszym, najbardziej honorowym miejscu, zgodnie z etykietą flagową ponosi się flagę gospodarza; flaga Łowicza jako flaga samorządowa podniesiona w poprawnym porządku.(1)
Polska
(2)
Watykan
(3)
Łowicz

Najbardziej prawny układ i porządek flag, w jakim powinny być podniesione na trzech masztach przy pomniku Jana Pawła II: na pierwszym, najbardziej honorowym miejscu - flaga Polski (1), na drugim miejscu, przed flagą Miasta Łowicza (3) - flaga Watykanu jako państwa (2), gdyż na pierwszym miejscu podniesiona jest flaga państwowa Rzeczypospolitej.ŁOWICKA ETYKIETA FLAGOWA (3)


FLAGI POLSKIE Z FLAGĄ „PAPIESKĄ” - ŁOWICZ, w czerwcu 2009
10 rocznica wizyty Jana Pawła II w Łowiczu - Boże Ciało, 11 czerwca 2009


Układy flag alternatywne

(1)
Flaga polska
(2)
Flaga „papieska”
(3)
Flaga „maryjna”

Poprawny porządek flag podniesionych na trzech masztach przy pomniku Jana Pawła II z okazji lokalnych uroczystości: na pierwszym miejscu - flaga narodowa polska (1), na drugim - flaga o barwach papieskich (2), na trzecim - flaga o barwach biało-niebieskich (3 - patrz objaśnienia). Tego typu układ flag pozwala na uniknięcie nadużywania flag państwowych.


Objaśnienia:
(1) Flaga polska - flaga o polskich barwach narodowych czyli polska flaga narodowa. Od flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej - czyli flagi Polski - posiadającej tzw. złote proporcje 5:8, polska flaga narodowa różnicie proporcjami (czyli może być np. dłuższa lub krótsza).
(2) Flaga „papieska” - flaga o barwach żółto-białych ułożonych w pas jednakowej szerokości. śród oficjalnych weksyliów Watykanu nie ma flagi „papieskiej” - jest ona używana tylko zwyczajowo na terenie Polski i innych nielicznych państw. Jej poprawna nazwa: „flaga o barwach Watykanu”.
(3) Flaga „maryjna” - flaga o barwach biało-niebieskich ułożonych w pas jednakowej szerokości, uważanych za jeden z atrybutów Najświętszej Marii Panny. W tym przypadku m o ż e być mylnie uważana za flagę o barwach Miasta Łowicza, w której barwa biała wywodzi się od pelikanów, zaś barwa błękitna od barwy pola tarczy herbowej miasta.


Uwaga: wśród oficjalnych weksyliów Watykanu nie ma flagi „papieskiej” - jest ona używana tylko zwyczajowo na terenie Polski i innych nielicznych państw. Jej poprawna nazwa: „flaga o barwach Watykanu”, czyli o barwach żółto-białych ułożonych w pas.
Krzysztof J. Guzek *)
członek PTVex.
członek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Przypisy

*) Autor jest członkiem współzałożycielem specjalistycznego towarzystwa naukowego pn. Polskie Towarzystwo Weksylologiczne, będącego członkiem Międzynarodowej Federacji Towarzystw Weksylologicznych (FIAV). Nazwa towarzystwa pochodzi od łacińskiego terminu vexillum - chorągiew. Niniejsze opracowanie stanowi przyczynek do do prowadzonych przez Autora prac nad Polskim Kodeksem Flagowym uwzględniającym historię polskich weksyliów flagowych i związanych z nimi tradycjami.
**) Flagi się podnosi i opuszcza (względnie - zrywa, jak fagi sygnałowe w marynarce wojennej), natomiast na budynkach flag się nie wywiesza lecz eksponuje. Nota bene wciąga się spodnie a opuszcza... majtki, zaś wywiesza bieliznę po praniu.
[1] „Flag Etiquette” [w]: „CRS Report for Congress. The Unitek States Flag: Federal Law to Distplay and Associated Ouestions Relating”, Congressional Research Service, Washington, June 2000
[2] „Ceremoniał Morski” [w]: „Regulamin Służby na Okrętach Rzeczypospolitej Polskiej (RSO)”, Gdynia 1990. Część VIII, ss. 155-170 [Ex Libris KJG]
[3] Bebłowski A.: „Zasady Etykiety Flagowej”, PTTK - Komisja Turystyki Żeglarskiej, Warszawa 1985.
[4] W przygotowaniu część II pod roboczym tytułem: „Ekspozycja flag polskich z flagami państw obcych oraz z flagami łowickich samorządów i flagami miast zaprzyjaźnionych”.
[5] Prezentowane powyżej projekty symboli Powiatu Łowickiego zostały przez radę łowickiego powiatu odrzucone z przyczyn pozamerytorycznych; prezentowane były przez autora na światowym kongresie nauk heraldycznych DUBLIN 2002 w referacie pt. „Motywy sztuki ludowej we współczesnej symbolice samorządów terytorialnych w Polsce”.Autor: Krzysztof J. Guzek
Data: 2013-03-11
Kategoria: Publikacje